To sikkerhetssentre er godkjent

Publisert: av Roar Bjånesøy

Arbeidet med å godkjenne sikkerhetssenter som skal tilbyr opplæring til fiskere tar inntil fire uker. Hittil er to senter godkjent for å gi opplæring etter den nye planen som gjelder fra 1. juli i år.

Dette opplyser Sjøfartsdirektoratet,

Sjøfartsdirektoratet har godkjent ny nasjonal emneplan for kurset «Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere». Denne emneplan gjelder fra 1. juli i år og erstatter tidligere fagplan for sikkerhetsopplæring for fiskere som var utarbeidet og godkjent av Det rådgivende utvalg for sikkerhetsopplæring for fiskere. Den nye emneplan er utarbeidet av en faggruppe bestående av representanter fra sikkerhetssenter og fiskernes organisasjoner, heter det på Fiskarlaget sine sider.


Fungerende underdirektør Jack-Arild Andersen opplyser at Sjøfartsdirektoratet vil forsøke å behandle søknader om godkjenning så snart som mulig etter at disse er kommet inn til dem.

-Men normalt må det påregnes minst fire ukers behandlingstid på slike søknader, regnet fra den dato søknaden er registrert hos Sjøfartsdirektoratet, opplyser Andersen.

Sjøfartsdirektoratet opplyser at når det gjelder dokumentasjon som kreves vedlagt søknaden vil dette være avhengig av hvorvidt opplæringsinstitusjon har en gyldig godkjenning fra Sjøfartsdirektoratet eller ikke.

-For institusjoner som har slik gyldig godkjenning vil det kun være nødvendig å sende inn den dokumentasjon som emneplan krever, sier Andersen.

Det vil si følgende:

  • Timeplan for kurset
  • Instruktørveiledning for kurset
  • Oversikt over kompetansen hos instruktørene som er knyttet til gjennomføring av kurset.

For institusjoner som IKKE har slik gyldig godkjenning vil det i tillegg til momentene over være nødvendig å sende inn fullstendig søknad om godkjenning i henhold til kravene i § 14 i Forskrift av 22. desember 2011 nr. 1523. Informasjon om hva som kreves innsendt ved en slik søknad finner du i følgende link:

Sjøfartsdirektoratet opplyser at det til nå er tre senter som har søkt om godkjenning og at det fortsatt er slik at bare to av disse har fått godkjenning, mens den tredje søknaden er under behandling. Emneplanen som gjelder fra 1. juli 2013 for de som skal tilby sikkerhetsopplæring for fiskere finner du ved å klikke her

Siste nytt