Tvil om makrellen er påvirket av elektromagnetiske undersøkelser

Publisert: av Roar Bjånesøy

All foreliggende kunnskap så langt kan ikke påvise adferdsendring for fisk i områder hvor det benyttes lektromagnetisk kilder for å undersøke om det kan finnes mulige petroleumsforekomster.

Dette skriver Fiskarlaget på sine hjemmesider.

Norges Fiskarlag har fått noen henvendelser vedrørende elektromagnetiske undersøkelser og mulig påvirkning for dorgefisket etter makrell. Meldingene var fra områder hvor det foregikk dorgefiske etter makrell og hvor fangstene gikk ned etter undersøkelsen. Denne undersøkelsestypen har likhetstrekk med ordinær seismikk.

-Dette var svært overraskende meldinger, da det tidligere ikke har vært rapportert om noen endringer i fangstratene for andre arter (torsk og hyse) når det samtidig pågikk elektromagnetiske undersøkelser. Dette sier seniorrådgiver og saksansvarlig for olje/fisk-spørsmål i Fiskarlaget Elling Lorentsen.

Han har undersøkt denne saken mot en rekke kilder og forteller at all foreliggende kunnskap så langt ikke kan påvise adferdsendring for fisk i områder hvor det benyttes elektromagnetisk kilder for å undersøke om det kan finnes mulige petroleumsforekomster.

-I en melding fra en av våre medlemmer var det endring i fangstene fra den ene dagen til den andre, og etter at et skip som utfører elektromagnetisk undersøkelse startet sitt arbeid.

 

-Det vi har sett er at slike raske endringer kanskje ikke er uvanlig. Tilsvarende ble registrert også i fjor i forbindelse med dorgefisket etter makrell. Da var det ikke undersøkelser hverken med vanlig seismikk eller elektromagnetiske undersøkelser. Etter hvert etablert makrellen seg langs kysten, og det meste av dorgefisket pågikk mye nærmere kysten enn årene før, skriver Fiskarlaget.

Les hele saken med mer detaljer om dette på Fiskarlaget.no

Siste nytt