Åpner for olje i Lofoten

Publisert: av Roar Bjånesøy

Et stort flertall i Arbeiderpartiets programkomité går inn for å konsekvensutrede de sårbare havområdene utenfor Lofoten.

Dette melder NRK.no.


Partiet vil da gå inn for ny politikk, sammenlignet med hva som har vært felles rødgrønn linje de siste åtte årene.


Kun AUF-lederen tar dissens. 16 medlemmer utgjør et markant flertall som vil åpne for konsekvensutredning etter petroleumsloven av de hittil uåpnede havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.


Vi går inn for å innføre en konsekvensutredning av uåpnede havområdene Nordland VI, Nordland VII og Troms II. Når utredningen foreligger vil vi ta stilling til om det skal åpnes for petroleumsvirksomhet, sier Helga Pedersen, nestleder i Arbeiderpartiet.


I denne perioden har Ap og de to andre regjeringspartiene vært enige om å vente med åpning. SV og miljøbevegelsen feiret enigheten som en verneseier i 2011. Men da ble det også igangsatt det som nå kan bli nyttige forprosjekt.


Nå har Regjeringen gjennomført en veldig grundig kunnskapsinnhenting. Vi har fått ny kunnskap om sysselsettingseffekter, miljørisiko og forholdet til fiskerinæringen. Det kunnskapsgrunnlaget vi har i dag tilsier at vi bør gå videre med en konsekvensutredning, mener Pedersen.


Hun innrømmer at det er svært sjelden at en konsekvensutredning ikke ender med petroleumsvirksomhet, skriver nrk.no.Les hele saken her:

 

Siste nytt