Økning for Island i 2012

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fangstallene for lodde og kolmule økte kraftig på Island i 2012. For makrell og sild kom det en liten nedgang.

Tallen kommer fra nettsiden statice.is.


Hele 585 600 tonn lodde var tatt av islandske fartøyer i 2012, en økning på over 255 000 tonn fra 2011. Kolmulefisket tok seg også noe opp igjen til 58 300 tonn i 2012  etter et svakt 2011 med bare 5 887 tonn.


For sild gikk fangsttallene ned vel 9 0000 tonn fra 202 500 til 193 300 i 2012. For hva nettsiden kaller "andre pelagiske arter", ( som da hovedsaklig betyr makrell) ble fangstallene fra 2012 på 152 400 tonn, ned 15 600 tonn fra 2011 da de fisket en selvtildelt kvote på hele 168 000 tonn.


 Pelagisk fiskeri på Island stod da for en økning på 289 000 tonn fra 2011 til 2012.  Torsk, med 205 000 tonn fisket i 2012, står for den største verdien av islandsk fiskeri.


I følge foreløpige tall fra Island økte total landingene for all all fisk ( hvitfisk og pelagisk)  til 1 453 tusen tonn til en verdi av 8,3 milliarder kroner i 2012 ( omregnet til norske kroner) . Tilsvarende verdi av totalfangster i 2011 var 7,4 milliarder kroner.


Fiskeslag 2011 2012 økning/nedgang
Sild 202 513 193 316 - 9 197
Lodde 330 157 585 628 + 255 471
Kolmule 5 887 64250 + 58 336
Andre ( makrell) 168 066 152 402 - 15 664
Totalt 706 623 995 546 + 288 973

 Kilde: Statice.is ( tall i tonn)

Siste nytt