1669 inspeksjoner i 2012

Publisert: av Ann-Kristin Kristoffersen

Kystvakten gjennomførte 1669 fiskeriinspeksjoner i 2012. Av disse ble gitt 408 advarsler og i 39 tilfeller har inspeksjonene avdekket regelbrudd som har vært av så alvorlig art at fartøyene er blitt anmeldt direkte eller oppbrakt til norsk havn for bevissikring.

I tillegg er det fremmet 5 anmeldelser knyttet til forhold avdekket uten inspeksjon.
Kystvaktsentralen har mottatt ca 49 000 henvendelser i løpet av året. En økning på mer enn 10% fra rekordåret 2010. Noe av forklaringen til denne økningen er flere henvendelser knyttet til seismikk, men antas også å være et resultat av et historisk godt fiske, hvor det tidvis har vært trangt om plassen på fiskefeltene, melder Kystvakten i sin egen oppsummering av året 2012.

Av sentrale problemstillinger som er fulgt opp i 2012 kan nevnes utkast, omlasting i Barentshavet og småfiskproblematikk i Nordsjøen.

I 2012 har Kystvakten, gjennom tilstedeværelse i havområdene og langs kysten, bidratt til å forhindre flere potensielle ulykker og havarier. I tillegg har Kystvakten, gjennom et seilingsmønster basert på kontinuerlig patrulje og tilstedeværelse, spilt en avgjørende rolle i forbindelse med en rekke havarier av fritidsbåter, fiskefartøy og større fartøy, ute i havet og på kysten. Kystvakten har vært satt inn i 171 søk- og redningsaksjoner og foretatt 44 slep. I tillegg er det gitt medisinsk assistanse og dykkerassistanse til en rekke fartøyer ila året.


Kilde: Kystvakten

Siste nytt