Advarer mot hastverk i Barentshavet

Publisert: av Roar Bjånesøy

Klif advarer mot en for rask igangsetting av petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst. Beredskapen i området må styrkes, og det bør ikke tildeles lisenser før området er bedre kartlagt

Liten

 

Det bør utvises varsomhet ved etablering av petroleumsvirksomhet i områder med sårbar natur og tidvis utfordrende naturforhold. Det skriver Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) i sin høringsuttalelse til Olje- og energidepartementets (OEDs) konsekvensutredning for petroleumsaktivitet i Barentshavet sørøst.

Dette er betegnelsen på en del av Barentshavet som ligger mellom områder som tidligere er åpnet for petroleumsvirksomhet i vest, og de russiske havområdene i øst.

- Barentshavet sørøst ligger langt mot nord og har et tøft klima, blant annet med fare for ising av installasjoner og utstyr. Drivis og plutselige værforandringer, og lite infrastruktur, kan gjøre oppryddingsarbeid etter akutt forurensning vanskelig, og til tider umulig, sier Ellen Hambro, direktør for Klif.

Viktig for fiskebestander

Klifs høringsuttalelse peker på at denne delen av Barentshavet har stor betydning for viktige fiskebestander som lodde, torsk, hyse og sild. Enkelte år kan polarfronten og iskanten komme så langt sør at den berører de nordlige delene av området, og i slike år blir området viktig også for is-tilknyttede pattedyr som ringsel, storkobbe, isbjørn og hvalross.

Konsekvensutredningen

Olje- og energidepartementet (OED) sendte 15. oktober 2012 ut konsekvensutredningen for petroleumsaktivitet i Barentshavet sørøst på høring

  • Høringsfristen til OED er 16. januar 2013. Klifs høringsuttalelse leveres til Miljøverndepartementet (MD)
  • Før et område på norsk sokkel kan åpnes for petroleumsaktivitet, må det i henhold til petroleumslovens § 3-1 gjennomføres en åpningsprosess.
  • Åpningsprosessen består av to deler. Den ene delen er en kartlegging av geologien og ressurspotensialet i området. Den andre delen er en konsekvensutredning
  • Forutsatt at konsekvensutredningen gir grunnlag for det, vil regjeringen legge fram en stortingsmelding som anbefaler åpning for petroleumsvirksomhet.Les hele saken på KLIFs hjemmeside her:

Siste nytt