Antall fiskere ned med 6 prosent

Publisert: av Ann-Kristin Kristoffersen

Ved utgangen av 2012 var det registrert 12 030 fiskere i Fiskermanntallet hos Fiskeridirektoratet. Det er en reduksjon på seks prosent fra utgangen av 2011.

 Tallene er utarbeidet av Fiskeridirektoratets statistikkavdeling.  For året 2012 er tallene foreløpige.

Antall fiskere som har fiske som hovedyrke (blad B) er redusert fra 10 220 i 2011 til 9 806 fiskere i 2012 (fire prosent nedgang). For fiskere som har fiske som biyrke (blad A) er antallet redusert fra 2 548 i 2011 til 2 224 fiskere i 2012 (12 prosent nedgang).

Endret alderssammensetning
Gjennomsnittsalderen for fiskere som har fiske som hovedyrke (blad B) er økt fra 39,3 år i 1990 til 45,5 år i 2012. For fiskere som har fiske som biyrke (blad A) er gjennomsnittsalderen noe redusert; fra 66 år til 65,5 år i samme periode.

Andelen fiskere under 30 år som har fiske som hovedyrke har i perioden 1990 til 2012 vært synkende, fra 33 prosent i 1990 til 18 prosent i 2012. Andelen fiskere 60 år og over, som har fiske som hovedyrke, er derimot økende fra 12 prosent i 1990 til 20 prosent i 2012.

Alle detaljer kan du lese hos Fiskeridirektoratet her:

Siste nytt