Bokføring av flexkvoter fra 2012 under arbeid

Publisert: av Ann-Kristin Kristoffersen

For NVG-sild og makrell vil tildelt kvote for 2013 for mange fartøy bli justert med eventuell flexkvote fra 2012.
Før bokføring av flexkvoter fra 2012 til 2013 på fartøynivå foretas det en kontroll av kvotesaldo fra 2012. Dette arbeidet pågår nå.

Flexkvotene vil bli trukket ifra, eventuelt lagt til tildelt kvantum på hvert enkelt fartøy under «Fartøykvoter» etter hvert som tallene er klare.

Ta kontakt med Sildelaget dersom du i denne sammenheng trenger mer informasjon om kvotestatus for ditt fartøy.

Siste nytt