Elektronisk rapportering ved fiske i islandske farvann

Publisert: av Roar Bjånesøy

Norske fartøy kan benytte det elektroniske rapporteringssystemet både ved fiske i norske farvann, EU-sonen og i islandske farvann.

Dette melder Fiskeridirektoratet:

ra og med 1. januar 2013 skal alle norske fartøy på eller over 15 meters lengde rapportere fangst- og aktivitetsdata elektronisk ved fiske i islandske farvann.

 

Endringen er et ledd i harmoniseringen av rapporteringskravene i Nord-Atlanteren.

 

Dette innebærer en utfasing av kravet om å benytte papirfangstdagboken og manuelle fangst- og aktivitetsrapporter ved fiske i dette området. Norske fiskere har også tidligere hatt mulighet til å sende de manuelle fangst- og aktivitetsmeldingene elektronisk, men dette systemet kan ikke lenger benyttes.

 

Fiskeridirektoratet minner om at norske fartøy som skal fiske i dette området må forsikre seg om at de har en oppdatert programvare fra sin ERS-leverandør.

Endringene er basert på en avtale mellom Norge og Island om utveksling av elektroniske fangst- og aktivitetsdata inngått 23. august 2011. (Se dokument nederst på denne siden.)

 

Islandske fartøy vil påbegynne tilsvarende elektronisk rapportering ved fiske i norske farvann fra og med 1. juni 2013

.

For å sikre en god overgang til nytt elektronisk rapporteringssystem i hverandres farvann har Norge og Island avtalt at fartøy som fisker i hverandres farvann skal - parallelt med den nye elektroniske rapporteringen - føre papirfangstdagbok og rapportere fangst- og aktivitetsdata manuelt. Den manuelle rapporteringen skal foregå per telefaks i henhold til tidligere regime i en overgangsperiode på én måned etter 1. januar 2013.

 

Henvendelser

  • Seniorrådgiver Thord Monsen, telefon 905 92 863
  • Fiskeridirektoratets FMC, telefon 55 23 83 36

Siste nytt