Elektronisk rapportering ved fiske i Russlands økonomiske sone fra 1. juli

Publisert: av Roar Bjånesøy

Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon har vedtatt utveksling av elektroniske fangst- og aktivitetsdata, inkludert elektronisk fangstdagbok, ved fiske i hverandres soner fra 1. juli 2013.

På den 42. sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon i oktober i fjor ble det inngått avtale mellom Norge og Russland om utveksling av elektroniske fangst- og aktivitetsdata, inkludert elektronisk fangstdagbok, ved fiske i hverandres soner fra 1. juli 2013.

I forrige uke dro en delegasjon ledet av Guro Gjelsvik fra Fiskeridirektoratets ressursavdeling til Moskva for å ha et nytt møte i den norsk-russiske tekniske arbeidsgruppen som har som mandat å utarbeide de tekniske spesifikasjonene for elektronisk utveksling av slike data. Den russiske delegasjonen ble ledet av nestleder Boris Kritsjevets ved det russiske Fiskerimonitorerings- og kommunikasjonssystemsentret i Moskva.

 Under møtet informerte de norske representantene blant annet om implementeringen av elektronisk rapporteringssystem på norsk side og om erfaringene med utveksling av elektroniske meldinger med andre lands fiskerimyndigheter.

Fra russisk side informerte man om de praktiske erfaringene de har hatt med utvikling og bruk av elektronisk fangstdagbok, blant annet om at de i 2012 har hatt uttesting av elektronisk dagbok på 20 fartøy som har operert i det såkalte nordlige bassenget. I år vil tilsvarende utprøving bli foretatt på fartøy i Det fjerne østen.

Partene godkjente videre under møtet de tekniske spesifikasjonene for elektronisk utveksling av slike meldinger, slik at man nå kan starte tilretteleggingen av det elektroniske rapporteringssystemet.

Det permanente utvalg for forvaltnings- og kontrollspørsmål på fiskerisektoren vil på sitt neste møte i mars vurdere behovet for data relevant for kontrollformål i en overgangsperiode etter 1. juli, det vil si hvorvidt man har behov for både elektronisk rapportering og rapportering i henhold til dagens regelverk (føring av papirdagbok og innsending av kvotekontrollmeldinger).

Før det elektroniske rapporteringssystemet settes i drift 1. juli, skal det testes ut på fartøy som ledd i et pilotprosjekt. Vi vil derfor oppfordre norske fiskefartøy som planlegger fiske i russisk økonomisk sone i perioden 1. april - 31. mai om å kontakte Fiskeridirektoratet for å delta i pilotprosjektet.

Norske fiskefartøy kan med dette snart rapportere elektronisk i hele den nordøstlige Atlanteren, med unntak av Grønlands økonomiske sone der man fremdeles må føre papirdagbok. Men Fiskeridirektoratet samarbeider også med grønlandske fiskerimyndigheter om en avtale om elektronisk fangstdagbok og tar sikte på oppstart fra 1. januar 2014.

Kilde: Fiskeridirektoratet

Siste nytt