Endringer i regulering av råstoff til mel-/oljeanvendelse

Publisert: av Ann-Kristin Kristoffersen

Vi minner om at fra 1. januar er store endringer i regulering av råstoff til mel- og oljeanvendelse. Reguleringen av fett- og tørrstoff ble fjernet for alle fiskeslag. Derimot er fokuset på god kvalitet skjerpet.

Dette medfører at reguleringstabellene for flyktig nitrogen, salt og temperatur er endret for alle fiskeslag, og økningen er større jo dårligere råstoff/høyere temperatur. Reguleringene består nå bare av trekk, til dels store trekk både for flyktig nitrogen, salt og temperatur.


Siste nytt