Er du påmeldt til loddefisket?

Publisert: av Ann-Kristin Kristoffersen

Her er listen over påmeldte fartøy i trål- og kystgruppen for å delta i loddefisket i Barentshavet i 2013.  Sjekk om ditt fartøy er påmeldt.  Fristen for påmelding er innen utgangen av søndag 6. januar.

Listen oppdateres fortløpende. 

 

 

________________________

 

Fartøy i trål- og kystgruppa som ønsker å delta i loddefisket i Barentshavet i 2013 må vere skriftleg påmelde til Norges Sildesalgslag innan utgangen av 6. januar 2013. Påmelding sendes til [email protected]

 

§ 11 Påmelding

Fartøy i trål- og kystgruppen som ønsker å delta i loddefisket må være skriftlig påmeldt til Norges Sildesalgslag, innen 6. januar 2013 kl.23.59.

Ingen fartøy kan være påmeldt eller delta i mer enn én gruppe.

Påmelding sendes til  [email protected]

 


§ 4 Gruppekvote for trålfartøy

Fartøy i trålgruppen med loddetråltillatelse, jf forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 2-22, kan fiske og lande inntil 13 800 tonn lodde.


§ 5 Gruppekvote for fartøy i kystfartøygruppen

Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe i kystfartøygruppens fiske etter lodde, jf. forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2013 (deltakerforskriften), kan fiske og lande inntil 18 400 tonn lodde.

 

 

 

 

 

Siste nytt