Fiskets gang uke 1

Publisert: av Kenneth Garvik

Rolig oppstart i nord på NVG silda, gode silderegistreringer av Nordsjøsild i norsk sone og utenlandske båter har startet makrellfiske.

FISKETS GANG PR. 7 JANUAR.

 

 

NVG-sild:

En rolig oppstart på NVG silda med beskjedne 13 700 t som er vel 1/3 av fjorårets kvantum på 39 000 t i samme uke.

I hovedsak er det kystflåten som har bidratt med 11 000 t, tre ringnotfangster med 2 500 t og fra trål har vi hatt en fangst på 220 t.

 

Silda som i høst kom inn på fjordarmene på Kvaløya vest for Tromsø sto også tilgjengelig på nyåret, og de aller fleste fangstene er tatt her. De siste dagene er det flere fiskere som melder om tegn på at silda kan være på vei ut av området. I helgen fikk vi rapporter på gode silderegistreringer i området mellom Andøy og Anda fyr, og søndag kveld fikk vi innmeldinger fra dette området.

 

Størrelsen på silda i nord ligger fra 270- 337 g med 313 gram på snitt. Prisene på silda har lagt lavere enn ved hoved fisket i høst. Auksjonsprisene er fra kr 4,28 - 5,79 med snittpris på kr 5,19. Ved sammenligning mot fjorårets priser i samme uke så ligger vi rundt 70 øre lavere i år.

 

I kommende uke vil flere båter delta i sildefiske i nord og det blir spennende å se om silda allerede vil starte hovedvandringen mot gytefeltene i sør.

 

 

 

Nordsjøsild:

De første båtene gikk fra havn første nyttårsdag, og allerede morgenen etter ble første fangst meldt inn. Totalt er det siden årsskiftet fisket 6 750 tonn av 13 båter.

 

Uten avtale med EU så kan vi kun fiske i norsk sone. Med gode registreringer i romjulen så håpet båten på fortsatt god tilgjengelighet. Fiskerne melder om periodevis godt med sild og flere gode kast er gjort. Fisket har foregått nord av N 60° på bankene «Bergenbanken» og «Vikingbanken» som ligger rundt 70 n. mil vest av Bergen. Silda har, i motsetning til i høst, holdt seg i god avstand, vel 20 n.mil, til EU grensen.

 

Størrelsen på silda har variert i størrelse fra 168 g som lavest til 207 g som høyest, med 185 gram på snitt. Fangstene er solgt til filetanvendelse til norske og danske kjøpere til priser fra kr 4,06- 4,70. Snittet for hele kvantumet er på kr 4,24.

 

Med god tilgjengelighet i norsk sone og usikkerhet knyttet til EU forhandlingene forventer vi at flere båter i aktivitet på Nordsjøsilda i kommende uke.

 

 

 

Makrell:

Tre skotske båter med til sammen 2.600 t har landet makrell til på kontrakt til norske kjøpere. Makrellen som ligger i størrelser fra 350- 410 gram er fisket vest av Butt of Lewis, nordspissen på Hebridene.

 

Flere utenlandske båter vil delta i dette fisket i kommende uke og forhåpentligvis vil flere lande sine fangster i Norge.

 

 

 

Bergen 07.01.13

Kenneth Garvik

[email protected]                 

Siste nytt