Fiskets gang uke 2 2013

Publisert: av Kenneth Garvik

Totalt 48.500 t med sild sist uke. Kystflåten mest aktiv på NVG- silda i nord, mens ringnot har bidratt mest på Nordsjøsilda. I vest er det utlendingene som fisker makrell/hestmakrell.

NVG-sild:

Flere båter satt kursen for sildefiske i nord og vi fikk totalt 33.000 tonn med NVG sild. Her har kystflåten vert mest aktiv med hele 24.100 t i journalen. Fra ringnot har vi 6.500 t og trålgruppen har fisket resten, 2.400 t.

 

Silda har startet sin ferd sørover langs kysten og fiskeriaktivitetene har foregått over et relativt stort område. Lengst nord fiskes det fortsatt i fjordarmene på vestsida av Kvaløya. I Vesterålsområdet har det vert aktivitet på Gavlfjorden, utenfor Myre og sørvest av Bø. Også utenfor Lofotodden er det tatt gode kast, og søndag kveld var det båter i aktivitet så langt sør som Røst.

Fra Møre i sør og videre nordover til Meløy har den minste kystflåten fisket på sildestørrelser fra 190-240 gram. Rundt 400 t er innmeldt fra disse områdene.

 

Størrelsen på silda i nord ligger fra 250- 338 g med 310 gram på snitt. Prisene i auksjonene har lagt seg marginalt lavere enn sist uke. For direktefangstene ligger nivået fra kr 4,25 til kr 5,58 som høyeste pris. Snittet for disse fangene er på kr 5,15. For låsfangster ligger prisene noen ti-ører lavere.

 

Med gode værutsikter vil det fortsatt være en god del båter som deltar i sildefiske i nord. De første kystbåtene som har hatt flere turer i starten av året har allerede tatt sin tilmålte kvote

 

 

 

Nordsjøsild:

Det har vert god deltagelse på nordsjøsilda og totalt er det fisket 15.500 tonn sist uke. Båter tilhørende ringnotgrupppen har vert mest aktive med 10.800 t. Ellers har trålerne tatt 3.100 t og båter tilhørende kystgruppen har fisket 1.600 t.

 

Silda har periodevis vert vanskelig å finne og har delvis stått ned mot bunnen. Når den har vert samlet og i «letten» har fiskerne registrert mye sild, og det er tatt flere gode sildekast.

Fiskeriaktivitetene har flyttet seg litt sørover i forhold til forrige uke. Hoveddelen av fangstene er tatt sørvest av Oseberg, nord for N 60°. Noen få fangster ble før helgen tatt på Alle-banken, tett sør av N 60°.

 

Silda en har fisket på er av fine størrelser, fra 157-201 gram, med totalsnitt på 178 g. Sildefangstene er omsatt til filetanvendelse til norske og danske kjøpere. Noe uvanlig er det solgt nordsjøsild til kjøper i nord. Lofoten Viking på Værøy har kjøpt to fangster. Silda er på denne tiden relativt mager og uten åteinnhold, og med gode seilingsforhold er det ingen problem å seile helt nord for levering.

 

Prisene har tendert nedover siden oppstarten på nyåret, og vi oppnådde priser fra kr 3,60 som lavest til kr 4,45 levert Danmark som høyest. Årsaken til at en kommer ut med lavere priser enn minsteprisen på kr 4,- er at det er innslag av sild under 125 gram som ikke nyttes til konsum til pris av kr 0,90.

 

Vi regner med fortsatt noen fangster fra Nordsjøen i kommende uke, men med prisnivået en nå ser vil nok noen avvente dette fiske til andre halvår.

 

 

 

Makrell:

På makrellen har 7 båter sist uke valgt å seile til Norge for levering av sine fangster med totalt 9.200 tonn. Båtene som kommer fra Skottland/ Shetland har drevet makrellfiske vest- nordvest av Hebridene. Fra dette område rapporteres det om mye makrell med gode trålhal på kort tid.

 

Makrellen ligger størrelsesmessig i området 375-400 gram, og er solgt på leveringsavtaler med norske kjøpere. Prisene for makrellen blir endelig fastsatt med bakgrunn i størrelse og kvalitet etter levering.

 

I tillegg til makrell så har «Voyager» landet 1.200 tonn med hestmakrell på Møre. Denne fangsten er fisket lenger sør, vest av den sydlige delen av Hebridene.

 

 

 

Bergen 14.01.13

Kenneth Garvik

[email protected]                 

Siste nytt