Fiskets gang uke 4

Publisert: av Kenneth Garvik

Pelagiske fiskeri over store områder sist uke. Loddefiske i Barentshavet startet og uvanlig stor lodde på Island. Silda i rute på sin gytevandring sørover kysten, og færre båter på Nordsjøsilda. Store makrellregistreringer i vest med fortsatt godt fiske.

NVG-sild:

Færre båter har deltatt på NVG silda og ukens kvantum ble av den grunn lavere enn de to foregående ukene. Totalt for alle gruppene hadde vi 25.000 tonn sist uke. Kystflåten har igjen bidratt med størst kvantum på hele 17.600 t. Fra trålerne har vi 5.600 t, mens ringnotgruppen bidrar med beskjedne 1.800 t

 

Silda har fortsatt sin årlige ferd sørover kysten, og de sørligste fangstene er i helgen tatt på høyde med Rørvik. Ellers har fisket strekt seg nordover langs kysten med nordligste fangst tatt vest av Andøya.  

 

Størrelsen på silda ligger på et jevnt nivå fra 270- 325 g med 313 gram på snitt. Prisene i auksjonene ligger på samme nivå som tidligere i vinter i området kr 3,93 - 5,95 med totalsnitt på kr 5,22.

 

Spenningen framover blir når silda dukker opp på de tradisjonelle Mørefeltet. Med ringnotbåtene i loddemodus vil det også kommende uke være kystflåten som vil bidra mest i kommende uke.

 

 

 

Nordsjøsild:

Relativ få båter har deltatt sist uke på nordsjøsilda og totalt er det innmeldt 1.950 tonn fra 10 båter.

Trålerne har bidratt med 900 t, ringnot har tatt 550 t og fra kyst/SUK har vi 500 t i journalen.

 

Fisket har foregått i samme område som tidligere i vinter, mellom Vikingbanken og Bergenbanken på rundt N 60° 30´ tett øst av grensen til EU sonen.

 

Silda har størrelsesmessig vert noe mindre sist uke med størrelser fra 140- 193 gram. Snittet for hele kvantumet er på 158 gram. Med mindre sild så har og andelen med sild på < 125 gram vert større. Dette har gjort at prisene sist uke har vært lavere med priser fra kr 3,07 til 4,- som høyest. Snitte ligger på kr 3,67.

 

Totalt for vinteren er det fisket knappe 29.000 tonn med Nordsjøsild. Dette er et uvanlig stort kvantum til å være på denne tiden. Hovedårsaken er usikkerheten knyttet til tilgjengeligheten i norsk sone senere i år, da vi med årets regulering må ta mesteparten av kvoten i vår egen sone.

 

I kommende uke forventes det relativt få båter i aktivitet i dette fiske.

 

 

 

Lodde Island:

Med rapporter om gode lodderegistreringer og stor lodde satte flere kursen mot Island. Totalt er det fisket 15.800 tonn sist uke.

Fram til helgen da høytrykket slapp taket over Norskehavet var forholdne optimale i dette fiske. Blankestilla på overfartene og kort tid på feltet gjorde at fangstene kunne leveres til konsum av ypperlig kvalitet.

 

Størrelsen på lodda og er uvanlig stor, med samfengtstørrelser fra 35-39 stk/kg. Dette har gjort til at interessen fra konsumindustrien har vert god. Norske kjøpere har kjøpt lodde til priser fra kr 2,77- 3,16.

 

Været har vert dårligt i helgen og dette har hemmet fisket. Av samme grunn er det losset noen fangster på Island.

 

 

 

Lodde Barentshavet:

Den første båten var på plass allerede ved åpningen på mandag. Storm i Barentshavet hemmet aktivitetene til fram mot helgen. Flere båter kom til, og fredag kom båtene i lodde på N72° 30´, mellom Tiddelybanken og Thor Iversen banken. Det var ikke den store samlingen og lodda var relativ liten.

 

Lørdag kom «Brennholm» bort i større lodde (samfengt 42 stk) vel 20 n.mil nord av Sletnes. Her «tørket lodda vekk» og på ny måtte en ut på leiting. Lenger på nordvesten (N71° 50´ Ø 29° 10´) ble det igjen fangsting av lodde.

 

Totalt har vi hatt 3 fangster med til sammen 3.600 t innmeldt til mel/olje. Disse fangstene er omsatt til kjøpere i Danmark og Færøyene til priser på rundt kr 2,60. En fangst (500 t) er omsatt til konsum til pris innenfor intervallet på Islandlodda.

 

Flere båter har satt kursen for Barentshavet og vi forventer stor aktivitet i dette fiske framover.

 

 

kart over fisket

Vil du kar kartoversikt som i det illustrete kartbilde?  Last ned vår app for iPhone, iPad og Andriode enheter - der finnes grafisk oversikt over innmeldingene der hvert fiskeslag er illustrert med farger.

 Makrell:

Kvantumet med makrell fra utenlandske båter denne uke er høyest så langt i år med 12.000 tonn. Dette er fordelt på bare 9 fangster, og der «Voyager» med største last har hele 2.100 t.

 

Makrellen følger og sin vante rute på vei sørover. Fangstene sist uke er tatt fra vest av Hebridene i nord til vest av Nord Irland som sørligste fangst i helgen. Fiskeren melder om tidvis mye makrell, og utfordringen blir da å ta passelige trål hal.

 

Makrellen ligger størrelsesmessig i området 381-425 gram, og er solgt på leveringsavtaler med norske kjøpere. Prisene for makrellen blir endelig fastsatt med bakgrunn i størrelse og kvalitet etter levering.

 

 

 

Havbrisling:

Etter at fiskeriavtalen med EU kom på plass og reguleringene på havbrisling ble kunngjort satte «Havdrøn» kursen for brislingen i søre deler av Nordsjøen.

 

Etter flere dager på feltene i sør avsluttet de fisket med beskjedne 135 tonn om bord. Denne fangsten er omsatt til frysing.

 

Fra Horten kommune har vi innmeldt en fangst på 23 t med kystbrisling.

 

 

 

Bergen 28.01.13

Kenneth Garvik

[email protected]                 

Siste nytt