Foreløpige faktorer i ringnot- og trålgruppens fiske etter norsk vårgytende sild i 2013

Publisert: av Ann-Kristin Kristoffersen

Faktor i det konsesjonspliktige ringnotfisket etter norsk vårgytende sild i 2013 er fastsatt til 4,1.
Faktor for fartøy med tillatelse til å fiske norsk vårgytende sild med trål i 2013 er fastsatt til 2,63.

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

Foreløpige faktorer i ringnot- og trålgruppens fiske etter norsk vårgytende sild i 2013


Faktor i det konsesjonspliktige ringnotfisket etter norsk vårgytende sild i 2013 er fastsatt til 4,1.
Faktor for fartøy med tillatelse til å fiske norsk vårgytende sild med trål i 2013 er fastsatt til 2,63.Fiskeridirektøren.
Henvendelser: Inger-Anne Arvesen , tlf.: 468 02 857


Siste nytt