Forstår fiskernes frustrasjon

Publisert: av Ann-Kristin Kristoffersen

Styret i Råfisklaget hadde tirsdag møte med eierorganisasjonene og Norges Fiskarlag for å drøfte situasjonen i hvitfisk-næringen. Organisasjonene påpeker at flåteleddet står oppe i en alvorlig situasjon og forstår fiskernes frustrasjon over den lave prisen på torsk.

 

Møtet er enig om at det foreliggende analysematerialet skal gjennomgås og sammenholdes med andres markedsanalyser bl.a. fra Norges Fiskarlag, snarest og senest innen utgangen av januar.
Når disse  resultatene foreligger, vil Norges Råfisklag umiddelbart kreve nye prisforhandlinger hvis det er grunnlag for det heter det i en pressemelding fra Norges Råfisklag.Siste nytt