Hav og vann tema for forskningsdager

Publisert: av Ann-Kristin Kristoffersen

Forskningsdagene 2013 har valgt «hav og vann» som tema. Spørsmål om hva som finnes i havdypene til hvilken rolle havet spiller i den globale klimautviklingen, bygging av raske båter til produktutvikling av sjømat og kvaliteten på drikkevann står på dagsorden.

Forskningsdagene 2013 går av stabelen i dagene 18. til 30. september.

Norge er en havnasjon med en samlet kystlinje på 100.915 kilometer. Det er to og en halv gang lenger enn Jordas omkrets ved Ekvator.

Det er registrert 455.000 innsjøer, omtrent 400 med overflate større enn fem kvadratkilometer, med tilsig fra og avløp i et uendelig antall bekker og elver.

Denne geografien, på godt og vondt, har til alle tider lagt grunnlaget for bosettingsmønster, transport, næringsliv og matproduksjon. Det har skapt kunnskapsbehov over en bred skala.

- Hav og vann kan knyttes til en lang rekke konkrete forskningstemaer. Med dette temaet håper vi å stimulere forskere over hele landet og fra alle fagområder til å delta i arrangementer for å presentere spennende resultater og forskningsutfordringer for et bredt publikum, sier Forskningsrådets administrerende direktør Arvid Hallén.

- Temaet «hav og vann» gir også mulighet til å skape ekstra oppmerksomhet om forskningspolitisk sentrale temaer, som klimautfordringer, vekst i sjømatnæringen, fornybar energi og petroleum, sier Hallén.

Sjømatens positive betydning for helsa er et annet poeng og et argument for å unngå forurensning og forsøpling av vannmiljøet. Hvis oppvekstmiljøet for fisk og sjødyr forurenses, kan maten inneholde uønskede fremmedstoffer og ha en negativ helseeffekt.

- Men det handler også om den helsemessige betydningen av å ta seg en svømmetur eller å sitte på en strand og se utover havet. Vi bruker vannet til fritidsaktiviteter og idrett, og til rekreasjon og avkobling. Vi vil bo med utsikt til vann, om det er innsjøer, elver eller selve havet. Og ikke minst bruker vi vannet til transport, både av mennesker og av varer. Slik har det vært til alle tider, fortsetter Hallén til Forskningsrådet egne nettsider.


 

 

Kilde: Forskningsrådet

Siste nytt