Hver femte har innvandrerbakgrunn

Publisert: av Roar Bjånesøy

Hver 5. ansatt i sjømatnæringen har innvandrerbakgrunn og næringens avhengighet av denne gruppen fremover har gitt økt fokus på enkelte utfordringer som kommunikasjon og integrering.

Organisasjonen Sett Sjøbein har på bakgrunn av dette samlet representanter fra ulike deler av næringen i en arbeidsgruppe for å diskutere felles utfordringer og behov. Første steg er en kartlegging av språk - og arbeidsrelaterte kurs, utført av Fafo, og en enighet om behov for større koordinering og samarbeid med det offentlige, skriver organisasjonen på sine hjemmesider.

Som en del av Sett Sjøbeins arbeid med kompetanseutvikling og for å få en oversikt over tilgjengelige kurs relevante for sjømatnæringen, fikk Fafo i oppdrag å gjennomføre en kartlegging av tilgjengelige språkkurs, samt kurs i HMS, arbeidslivskunnskap, kvalitet, redskaps - og utstyrslære. I tillegg til mulige finansieringskilder.

 

Rapporten er ikke en komplett kurskatalog. Men den gir en god overordnet oversikt, og har som mål å fungere både som hjelpemiddel og inspirasjon for bedrifter og andre som ønsker å legge til rette for kompetansehevende tiltak for utenlandske arbeidere.

 

Sett Sjøbeins arbeidsgruppe er imidlertid enige om at det er behov for større koordinering og langsiktig tenkning for å sikre økt fokus på kompetanseutvikling for denne gruppen arbeidere. Rapporten tegner et bilde av at det, per i dag, ikke eksisterer et helhetlig opplærings - og kurstilbud spesifikt rettet mot innvandrere i sjømatnæringen. Særlig det faktum at denne gruppen ikke har rett på norskkurs oppleves som en utfordring i forhold til integrering. Et lite antall sjømatbedrifter kjører kurs for sine utenlandske ansatte, men det oppleves som en stor byrde å løfte alene og behov for samarbeid med og eventuell finansiering fra det offentlige understrekes. Det er videre relativt store forskjeller på situasjonen i de ulike sektorene, men et økt felles fokus på kvalifisering av utenlandske arbeidere er viktig for å sikre nødvendig kompetanse og sikkerhet i alle ledd av næringen.

 

Les hele rapporten her!Siste nytt