Karlsen ny nestleder i Nergård-konsernet

Publisert: av Roar Bjånesøy

Administrerende direktør Arne E. Karlsen har sagt opp sin stilling i Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) for å begynne som nestleder i Nergård-konsernet. Karlsen blir i FHF ut april.

Dette skriver Fiskarlaget:


I en pressemelding fra FHF heter det at: Karlsen har ledet FHF siden desember 2010 og har stått for en betydelig utvikling av organisasjonen, til beste for næringen den er satt til å betjene. At han nå går til et stort og veldrevet konsern som Nergård sier mye om næringsfokus og kompetanse i FHF, og at dette også verdsettes i næringen.

Det fremheves også fra FHFs side at fokus i Karlsens periode har vært entydig på at FHF skal bli et viktig bidrag til utviklingen i næringen og at FHF tydelig har beveget seg i en slik retning, samt at organisasjonen er godt rustet til å drive den utviklingen videre.Generalsekretær Jan Skjærvø i Norges Fiskarlag har vært styreleder i FHF i den samme perioden som Karlsen har ledet forskningsfondet og sier Arne E. Karlsen har gjort et betydelig arbeid med å bringe FHF i riktig retning.

-Som styreleder har jeg hatt et tett og godt samarbeid med Arne, som også har vært viktig for å bringe organisasjonen fremover, sier Skjærvø.

Han opplyser at styret i FHF alt tirsdag kom sammen i et telefonmøte for å planlegge prosessen med å ansette en ny direktør og at styret er enig i prosessen som nå legges for å finne Karlsens etterfølger.

Siste nytt