Klar for lodda

Publisert: av Roar Bjånesøy

Islendingene er godt i gang med sitt fiske etter lodde og de første norske båtene har satt kursen mot feltene ved Island for å hente de 35 511 tonnene ringnotflåten har i kvote i Islandsk sone denne sesongen.

Reguleringen for loddefisket på Island for den norske flåten kom den 16. januar og faktoren er satt til 0,83. Fartøyer må melde utseiling til Sildelaget før de tar turen bortover og når de ankommer Islandsk sone.  Jfr:  J-10-2013


Rapporter fra Island tilsier at det har vært dårligere fiske de siste dagene. En Grønlandsbåt som fisker med not har hatt noen fangster tidligere i uken, men lite de siste dagene.  Islandske fartøyer driver mest med trålfiske og tall fra Island indikerer at de har fisket rundt 40 000 tonn lodde siden nyttår og 10 000 tonn i slutten av 2012.  Flåten er nå 40-50 mil nordøst av Langaneset nordøst på Island og beveger seg sakte sørover.


-Prisnivået på mel- og olje markedet har vært stigende det siste året og en videre god etterspørsel  etter mel- og olje gjør at vi håper på gode priser på råstoffet fra Island og Barentshavet, sier salgsleder Odd Fredrik Andersen ved Sildelaget.

-I tillegg kan en høy mel/olje pris også gjøre at konsumprisen kan dras litt oppoverbåde for lodda fra Island og for den lodda som skal tas senere i Barentshavet, sier Andersen.

Andersen påpeker også at det i år er nye regler for regulering av råstoff til mel- og olje anvendelse.  Reguleringen av fett- og tørrstoff ble fjernet for alle fiskeslag.  Derimot er fokuset på god kvalitet skjerpet.Dette medfører at reguleringstabellene for flyktig nitrogen, salt og temperatur er endret for alle fiskeslag, og økningen er større jo dårligere råstoff/høyere temperatur. Reguleringene består nå bare av trekk, til dels store trekk både for flyktig nitrogen, salt og temperatur.

Tabellene fra de nye reguleringene finne en i Rundskriv 34/12 som en kan se her:


I fjor var Birkeland førte båt ut på Islandslodda med en fangst 16 . januar. Sesongen der borte vart avsluttet av Havglans som tok 1 150 tonn 5 februar. Vel 45 000 tonn var tatt av norske båter ved Island i fjor, der vel 3 500 tonn gikk til konsum.

I Barentshavet er årets kvote på 119 000 tonn  mot hele 221 000 tonn i 2012 ( som inkluderte 30 000 tonn som var byttet med NVG-sild til Russland)

Det fisket startet 31 januar i fjor og holdt på frem til Ingrid Majala tok siste fangsten 2. april. Nesten 110 000 tonn av lodda i Barentshavet gikk til mel/olje i fjor.

-Så langt har ingen båter gått nordover for å se etter lodde der og vi har heller ikke fått informasjon om at den russiske flåten har fisket noe, sier Andersen.

Siste nytt