Konsumfangster til Vedde Sildolje

Publisert: av Roar Bjånesøy

Vedde Sildoljefabrikk kjøpte denne uken en konsumfangst av Islandslodde fra Slåtterøy. Årsaken er at Vedde er i gang med et større prosjekt om å produsere fiskeolje til mennesker.

Vedde Sildolje har i halvannet år jobbet med muligheter for å produsere fiskeolje av så høy kvalitet at den kan brukes til produkter for mennesker. Nå har de en tre måneders godkjenning i et prosjekt der fabrikken skal produsere nettopp dette , men må i første omgang da ha hel fisk til råstoff, altså fisk med konsumkvalitet

-Vi kjøpte denne lodda fra Island nå, med fin størrelse og fin kvalitet etter rolig seilas fra Island, sier daglig leder Ola Kåre Dybvik på telefon.

-Om et par uker skal vi også ha noe konsum NVG-sild før vi avslutter prosjektet med å produsere olje med en kolmulefangst i februar, sier Dybvik.


Salgsleder Kenneth Garvik bekrefter at Vedde har fått tillatelse av Sildelaget til å by på en loddefangst , en sildefangst og en kolmulefangst for konsumsalg nå i 2013 som de skal bruke i dette prosjektet,

Målet for Vedde, en tradisjonell sildoljefabrikk, er å finne nye måter å utnytte verdien av råstoffet de får inn. 

-Langsiktig vil vi lage høykvalitet olje fra biprodukter fra fisk også, sier Dybvik, som har fått både FHL og Nofima inn på prosjektsiden.

-Den kortreiste norske fisken er den beste råvaren vi kan få, og av den kan vi lage den beste oljen, som da også har kort vei tilbake til markedet og de aktørene som vil bruke den i sine produkter, sier Dybvik.

Peosjektet som Vedde er involvert involverer også Sintef Fiskeri og Havbruk og som FBFI skrev en artikkel om i 2012. Der står det at Vedde tok kontakt med Sintef for å be om råd i utviklingen av prosessen og at Mattilsynet også ble koblet inn for å være en medspiller i i å tilpasse produksjonen og behandlingen av råstoffet i hele prosessen frem til olje innenfor de krav og rammer som Mattilsynet stiller til produksjon og råstoff som skal ende opp som produkt til mennesker.

-Vi har noen utfordringer vi må løse, men det er ikke snakk om store investeringer i fabrikken ettersom vi allerede produserer høykvalitets råstoff i en lukket produksjon som en høyteknologisk bedrift, sa daglig leder Ola Kåre Dybvik til FBFI i 2012.

Til Sildelaget sier en entusiatisk  Dybvik at det er viktig for tradisjonelle sildoljefabrikker å tenke nytt og tenke andre muligheter i dagens marked. 

-Det er mange utfordringen her, men og store muligheter dersom de rette folka forener krefter til å få dette til, sier han.

På sikt håper Dybvik at han også kan bruke tobis og nordsjøsild som råstoff for fiskeoljen for mennesker, men konsentrerer seg nå om å lage vareprøver for eksisterende og nye kunder av lodda, nvg-sida og kolmula han skal ta nå i prosjektets oppstarteperiode.

-Vi har begrepet kortreist mat, sier Dybvik. Nå kan vi også få kortreist olje.

 

 

Siste nytt