Kvotefaktorer i kolmulefisket

Publisert: av Ann-Kristin Kristoffersen

Kvoteenheten for fartøy med kolmuletråltillatelse settes til 3 084 tonn. Delkvoteenheten for EU-sonen settes til 2 338 tonn. Kvotefleksibilitetsgrunnlaget beregnes på grunnlag av en kvoteenhet på 2 557 tonn.

 

Siste nytt