Kvotefaktorer sild

Publisert: av Ann-Kristin Kristoffersen

Følgende kvotefaktorer er fastsatt i fiske etter sild i Nordsjøen i 2013:

- konsesjonspliktige ringnotfartøy er fastsatt til 2,51

- ikke konsesjonspliktige ringnotfartøy (SUK) er fastsatt til 1,68

- trålfartøy er fastsatt til 0,74

 FASTSETTELSE AV FORELØPIG KVOTEFAKTORER FOR HAVFISKEFLÅTEN SITT FISKE ETTER SILD I NORDSJØEN I 2013

Følgende kvotefaktorer er fastsatt i fiske etter sild i Nordsjøen i 2013:

- konsesjonspliktige ringnotfartøy er fastsatt til 2,51

- ikke konsesjonspliktige ringnotfartøy (SUK) er fastsatt til 1,68

- trålfartøy er fastsatt til 0,74


Siste nytt