Kvotefator i loddefisket

Publisert: av Ann-Kristin Kristoffersen

Faktoren til fartøy som deltar i trålgruppen er fastsatt til 1,28.
Maksimalkvoten til fartøy som deltar i kystgruppen er fastsatt til 190 tonn, hvorav 130 tonn er garantert.

Fastsettelse av kvoter i fisket etter lodde i Barentshavet i 2013

Faktoren til fartøy som deltar i trålgruppen er fastsatt til 1,28.
Maksimalkvoten til fartøy som deltar i kystgruppen er fastsatt til 190 tonn, hvorav 130 tonn er garantert.

Fiskeridirektøren Henvendelser: Inger-Anne Arvesen, tlf.: 468 02 857

Siste nytt