Mye bifangst i loddefangster i Barentshavet

Publisert: av Ann-Kristin Kristoffersen

Fiskeridirektoratet ber fartøy som deltar i fisket etter lodde i Barentshavet om å vise aktsomhet for å unngå bifangst av torsk.

Fiskeridirektoratets overvåkningstjenesten for fiskefelt og Kystvakten følger for tiden loddefisket i Barentshavet tett og registrerer enkelte fangster med for høy innblanding av torsk.

Nå ber Fiskeridirektorate om at  fartøy som deltar i fisket viser aktsomhet for å unngå bifangst.

Fiskeridirektoratet vurderer fortløpende behovet for å stenge områder der det er for mye torsk i fangstene

Siste nytt