Nye regler for fritidsfiskere

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fra 1. februar 2013 må fritidsfiskere som skal fiske torsk for salg først registrere båten i Småbåtregisteret eller Skipsregistrene.  Samtidig øker kvoten for salg av torsk til 2000 kg nord for 62° N

- Etter 1. februar 2013 er det ikke tillatt å fiske torsk for omsetning uten at båten er påført registreringsmerke eller kjenningssignal godt synlig og tydelig på begge sider av båten, sier seniorrådgiver Trond Ottemo i Fiskeridirektoratet.

Registreringsmerket/kjenningssignalet skal føres på sluttseddelen ved omsetning.

Den som vil registrere båten må henvende seg til Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller Skipsregistrene.

Økt torskekvote nord for 62°N Hvert år benytter mange fritidsfiskere anledningen til å fiske torsk for salg til godkjente kjøpere. Siden 2004 har dette fisket vært begrenset gjennom en egen kvote. I 2012 var denne kvoten 1000 kg torsk (rund vekt) per kalenderår. Med virkning fra 1. februar har Fiskeri- og kystdepartementet økt denne kvoten til 2000 kg torsk nord for 62° N. Kvoten gjelder per person og per fartøy.

Kvoten er fortsatt 1000 kg per person og per fartøy sør for 62°N. Personer eller fartøy som fisker eller lander torsk for salg sør for 62° N, kan ikke fiske mer enn 1000 kg torsk for salg innenfor kalenderåret.

- Den som ønsker å fiske mer enn 1000 kg torsk for salg, må både fiske og lande all torskefangst nord 62° N, understreker Ottemo.

50 000 er omsetningsgrensen Havressursloven fastsetter en omsetningsgrense på kr 50 000 i fritidsfisket (uansett art) innenfor det enkelte kalenderår per person og per fartøy. Disse reglene er ikke endret.

Kontakt: Seniorrådgiver Trond Ottemo, telefon 468 03 973

Siste nytt