Nye regler

Publisert: av Ann-Kristin Kristoffersen

Fra 1. januar trer nye regler om merkeregistrering av fiskefartøy, årlig avgift for fiskefartøy, krav til fiskefartøy, tildeling av ervervstillatelse, saksbehandlingsgebyr  i kraft, melder Fiskeridirektoratet.

- Mindre tidkrevende søknadsprosedyrer, og et moderne og treffsikkert regelverk som er enkelt å forstå er viktig for at vi skal nå regjeringas ambisjon om at Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon. Derfor følger vi nå opp forenklingsarbeidet ved at vi erstatter seks forskrifter under deltakerloven med én felles forskrift.  Det sa  fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen tidlig i desember 2012 i forbindelse med presentasjonen av en felle forskrift. 

De viktigste endringene i den nye forskriften er:

  • Definisjon av ervervsmessig fiske i deltakerlovens forstand
  • Krav til fartøy
  • Saksbehandlingsgebyr
  • Årlig avgift merkeregisteret
Hele forskriften og alle detaljer kan du lese hos Fiskeirdirektoratet her:
Siste nytt