Planlegger ny overvåkningssatellitt

Publisert: av Roar Bjånesøy

I løpet av 2013 vil Norsk Romsenter anskaffe seg ny satellitt som blant annet skal ha et forbedret AIS-system for bedre sporing av skip. Satellitten skal være klar for oppskyting i 2015. 

Dette skriver Teknisk Ukeblad.

Den nye satelitten skal forbedre tjeneste på den eksisterende sataliten der oppe, AISSat-1, som ble skutt opp i 2010 og som har være en viktig del av norsk nordområdesatsing.

AISSat-1 har vært et vesentlig verktøy for overvåkning av fiskeriressurser og oljesøl, blant annet for Kystverket og Fiskeridirektoratet.

Ved hjelp av AIS kan man overvåke skipenes hastighet, hvilket område det befinner seg i, om det møter andre skip for mulig omlasting av fangst, eller legger til land.

Slik kan for eksempel Fiskeridirektoratet kontrollere om bevegelsene stemmer overens med loggbøker, fangstdagbøker, landingsopplysninger og annen dokumentasjon, skriver Norsk Romsenter.

Fiskeridirektoratet har tidligere beregnet at overfiske bare på torsk i Barentshavet har vært på mellom 20 000 og 100 000 tonn per år, skriver Teknisk Ukeblad.

Tallene for overfiske har de siste få årene gått kraftig ned, og ligger i dag på cirka 2500 tonn torsk og 7200 tonn hyse i Barentshavet, i følge Fiskeridirektoratet.

Den kraftige nedgangen skyldes forbedret overvåkning, innføring av et Norsk-Russisk samarbeid, økte kvoter, vanskelige havnestatskontroll, samt vanskelige markedssituasjoner.

Den nye NORSAT-1 forventes oppskytning i 2015, og flere bedrifter i Norge skal levere komponenter til satellitten.

Selve satellittplattformen er imidlertid utlyst internasjonalt, da ingen i Norge produserer satellittplattformer, skriver Teknisk Ukeblad

Siste nytt