Polhavet neppe verdens nye store spiskammer

Publisert: av Roar Bjånesøy

Havområdet er så dypt at de færreste fiskeslag vil etablere seg der. Dessuten er næringsproduksjonen lav, viser nye resultater fra Havforskningsinstituttet.

Dette skriver Aftenposten.

Med stadig mindre is i nord, åpner nye havområder seg for fiskeflåten. Sist høst var det fiske nord til nesten 83 grader, der man aldri har fisket tidligere.

- Lenger nord er det heller ingen hensikt å fiske. Der dyphavet begynner, stopper også torsken og de fleste andre fiskeslag, sier forskningsdirektør Harald Loeng ved Havforskningsinstituttet.

- På samme måte som det dype Norskehavet er nesten dødt for fisk, vil et polhav uten is inneholde svært lite fisk, sier han. Loeng ser for seg at overflatefisk som sild eller lodde kan dra på beitevandring helt nord, men noen store mengder blir det ikke.

I fjor sommer og høst var norske og russiske havforskere på omfattende tokt nord i Barentshavet. De slo fast at mengden torsk var rekordstor, og at fisken oppholdt seg lenger nord og øst enn tidligere. Samtidig har arealet som er dekket av is i Polhavet minsket kraftig, noe som tillater større utbredelse av fisk.

Mange nasjoner uten fiskerett i Barentshavet har håpet at fisken ville trekke inn i havområder der det er fritt frem for fiske. Men dette kommer ikke til å skje.

Torsken er fleksibel når det gjelde temperatur, og lever godt i hav mellom minus en og pluss 14 grader. Men torsken er en bunnfisk, og når Polhavet er 4-6000 meter dypt, kan vi utelukke at torsken vil oppholde seg her, sier havforsker Knut Sunnanå, som leder Havforskningsinstituttets økosystemprogram for Barentshavet.

Professor Paul Wassmann ved Universitetet i Tromsø har i mange år forsket på hele økosystemet i nord, og sett på et samfunn der alle spiser alle. Under konferansen Arctic Frontier i Tromsø, la han frem forskning som viser at næringsstoffene fra havbunnen neppe vil rekke opp til overflaten i dyphavsbassenget Polhavet, på grunn av forskjellige sjikt med ferskvann, saltholdighet og undervannsstrømmer.

Forskere fra mange fagmiljøer har i løpet av de siste årene analysert de store isfrie områdene i nord.

- Vi vet at 90 prosent av verdens fiskeriaktivitet skjer på relativt grunt vann, såkalt sokkelhav. Polhavet er dypt og vil bli en uproduktiv arktisk ørken, på lik linje med de dype områdene i Atlanterhavet og Stillehavet, sier økolog og spesialrådgiver Christian Wexels Riser i Norges Forskningsråd. Han koordinerer forskningsprogrammet "Havet og kysten" som har brukt store ressurser på å forstå hva som skjer helt nord ved iskanten, heter det fra Aftenposten.mo

Siste nytt