Rekrutteringsfondet gjenåpnet i Finnmark

Publisert: av Roar Bjånesøy

Etter at rekrutteringsfondet for fiskere har stått tomt i vel to år kan nyetablerere igjen søke om gunstig lån til førstegangsinvestering i fiskefartøy. Første søknadsfrist i 2013 er 1. april.

Dette skriver radionordkapp.no.

--Vi håper ordningen vil bidra til å opprettholde og forsterke kystflåten i Finnmark, og ikke minst legge til rette for nyetableringer og en fortsatt positiv utvikling av fiskerinæringa, sier fiskerirådgiver i Finnmark fylkeskommune, Johanne Salamonsen. 

For å bidra til å lette etableringsbarrieren for nye yrkesfiskere i Finnmark, gis det nå kun lån til førstegangsinvesteringer. Søkere kan få innvilget inntil 20% av investeringsbeløpet.

Krav til søker


Søkere må ha relevant erfaring/praksis fra fiske, være bosatt og skattepliktig i Finnmark, og skal være registrert på blad B i fiskermanntallet. Det er ingen aldergrense for å søke, men søkere under 35 år samt søkere med relevant formalkompetanse vil prioriteres. Detaljer om krav til søker og investeringsprosjekt finnes i retningslinjene

.

Anslår ramme til 3 mill


FFKs fiskerirådgiver Johanne Salamonsen anslår at den rammen for 2013 og fem år framover vil ligge på omkring 3 millioner kroner, for så å øke.

--Den årlige rammen i fondet avhenger av innbetaling av renter og avdrag av tidligere lån, forklarer Salamonsen.

Siste nytt