Søker ringnotfartøy

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskeridirektoratet ønsker samarbeid med ringnotfartøy for målinger av omregningsfaktorer for produkter av norsk vårgytende sild i Norges økonomiske sone i februar 2013.

 Det ønskes tilbud fra ringnotfartøy med lengde over 40 meter og med lugarkapasitet til 2 personer utenom ordinær besetning. Til målearbeidet vil det være behov for 2 fastmonterte vekter (opptil 40 kilo) og cirka 10 fiskekurver som målepersonellet disponerer.

Til toktet er det søkt om en forskningskvote på 30 tonn NVG-sild som skal tas i løpet av toktperioden. Verdien av forskningsfangsten vil tilfalle reder, og vil være en kompensasjon for det merarbeidet målingene av omregningsfaktorer kan medføre.

Forskningsfangst blir ikke belastet fartøyets kvoter.

Mannskapet må være behjelpelig med tilrigging av utstyr, men selve prøvetakingen utføres av målepersonellet.

Fiskeridirektoratet vil utarbeide en rapport etter toktet som vil bli tilsendt reder.

Reder skal dekke alle utgifter til egen bemanning, redskap, bunkers og vanlige driftsutgifter.

Skriftlig tilbud skal, sammen med spesifikasjon av fartøy, utstyr, lugarforhold og Skattedirektoratets skjema RF 1244 (ikke eldre enn 6 mnd.), sendes skriftlig innen 31. januar 2013 til:

Fiskeridirektoratet
Statistikkavdelingen
v/Geir Blom Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Geir Blom, telefon +47 974 33 156.

Siste nytt