Status for bokføring av flexkvoter fra 2012 til 2013

Publisert: av Ann-Kristin Kristoffersen

For NVG-sild og makrell vil tildelt kvote for 2013 for mange fartøy bli justert med eventuell flexkvote fra 2012.

Flexkvotene vil bli trukket ifra, eventuelt lagt til tildelt kvantum på hvert enkelt fartøy under «Fartøykvoter» i menyen under Tall og Fakta.  Dette skje etter hvert som tallene er klare.

For NVG-sild er flexkvotene nå ført over fra 2012 til 2013 på fartøynivå, men det vil fortsatt kunne bli korrigeringer som følge av endringer på kvoterettigheter mellom fartøy rundt årsskiftet.

Ta kontakt med Sildelaget dersom du i denne sammenheng trenger mer informasjon om kvotestatus for ditt fartøy eller hvis fartøyets status under «fartøykvoter» ikke stemmer med dine noteringer.

Flexkvoter på makrell er ikke bokført ennå. Melding vil bli lagt ut når dette er på plass.


 

Siste nytt