Tilbakegang for pelagisk fisk i 2012

Publisert: av Ann-Kristin Kristoffersen

Det ble eksportert pelagisk fisk for 7,5 milliarder kroner, noe som er
1,1 milliard mindre enn året før. Dette til tross, 2012 ble tidenes nest
sterkeste eksportår for norsk sild, makrell, lodde og andre pelagiske
arter.

Eksporten av sild var på 4,1 milliarder i 2012, en nedgang på 4 prosent. Makrelleksporten var på 3 milliarder kroner, som er en nedgang på 18 prosent fra året før.

- Nedgangen i eksportverdien er i hovedsak et resultat av lavere kvote på sild og lavere pris på makrell. Gjennomsnittsprisen på pelagiske produkter har i 2012 vært omtrent som året før. Mens makrellprisene har gått kraftig tilbake, har sildeprisene styrket seg, sier senioranalytiker Kristin Lien i Norges sjømatråd.

Russland ble det største markedet for pelagisk fisk i 2012 etterfulgt av Tyskland, Japan, Ukraina og Kina.

- Mens sildemarkedene i Øst-Europa og EU holder stand, tar makrellmarkedene i Asia den store nedgangen, forklarer Lien på Sjømatrådets egne nettsider.

Rekordhøy sildepris
Sild har aldri tidligere blitt omsatt for så høye priser som i 2012. Gjennomsnittsprisen på fryst hel sild har i 2012 vært på 7,91 kroner per kilo, noe som er en økning på 15 prosent fra 2011. Det ble eksportert 205 000 tonn fryst hel sild i 2012, noe som er en nedgang på 27 prosent. De største markedene målt i volum har vært Russland med 60 000 tonn, Ukraina med 58 000 tonn og Litauen med 26 000 tonn.

Målt i verdi er Russland fortsatt det største sildemarked med en eksport på 915 millioner kroner, foran Tyskland på 757 millioner og Ukraina med 496 millioner kroner.

Det er også eksportert 133 000 tonn fryste produkter av sildefilet i 2012, noe som er en nedgang på 9 prosent. De største markedene målt i volum har vært Tyskland med 46 000 tonn, Russland med 30 000 tonn og Polen med 16 000 tonn. Gjennomsnittsprisen på fryste sildefiletprodukter har i 2012 vært på 14,39 kroner per kilo, noe som tilsvarer en økning på 19 prosent fra 2011.

Japan største makrellmarked
Japan er største makrellmarked i 2012 med 510 millioner kroner, etter en nedgang på 56 prosent fra 2011. Kina, som i stor grad bearbeider og eksporterer norsk makrell videre til Japan, er nest størst med 502 millioner kroner. Dette betyr at omtrent en tredel av den norske makrellen konsumeres i Japan.

Gjennomsnittsprisen på fryst hel makrell har i 2012 vært på 10,73 kroner per kilo, noe som tilsvarer en nedgang på 23 prosent fra 2011.

Russland største loddemarked
Loddeeksporten endte på 375 millioner kroner i 2012, etter en nedgang på 31 prosent fra året før. Russland var det største loddemarkedet i fjor med 119 millioner kroner, som er en nedgang på 19 prosent fra 2011. Kina er nest største marked for norsk lodde med 69 millioner kroner, etter en nedgang på 8 prosent. Deretter kommer Ukraina med 40 millioner og Japan med 35 millioner kroner. 

 

 

Kilde; Norges Sjømatråd

Siste nytt