Utbudsområder fra 1.januar

Publisert: av Ann-Kristin Kristoffersen

Med virkning fra 01.01.2013 kan direktehåvede fangster på 50 tonn og mindre omsettes utenom auksjonen.  For nærmere informasjon se rundskriv 01/13 siste punkt under Øvrige bestemmelser.
 

Utbudsområder- og reglement gjeldende fra 01.01.2013 har ingen innholdsmessige endringer sammenlignet med det som gjaldt før nyttår.  Bergen som utbudsområde er imidlertid fjernet fra opplistingen.  Ellers er det kun foretatt redigeringsmessige endringer ved at kjøreregler som i  reglementet før nyttår stod oppført på ulike steder nå er samlet i avsnittet Øvrige bestemmelser.

Siste nytt