Utsetter C-søknadsfrist - Gir en måned ekstra

Publisert: av Roar Bjånesøy

Sjøfartsdirektoratet har forlenget fristen for å søke om å få sertifikatet Fiskeskipper klasse C med en måned

Dette skriver Fiskarlaget på sine hjemmeseider:

Sjefingeniør Jack-Arild Andersen opplyser at det er pågang og en generell vurdering som gjør at fiskere på fartøy mellom 10,67 og 15 meter frem til 1. februar 2013 kan søke om å få sertifikatet.

 

Det blir nå sertifikatplikt for alle som skal føre fiskefartøy med lengde mellom 10,67 og 15 meter, men en overgangsordning har åpnet for at erfaring kan godskrives og utløse sertifikatet.

 

Det er dette som åpner for at fiskere med fartstid på denne fartøytypen før 1999, samt erfaring som fører på fartøy mellom 10,67 - 15 meter mellom 1999 og frem til årsskiftet kan søke om å få sertifikatet. Overgangs­ordningen opphørte opprinnelig ved årsskiftet, men forlenges nå altså til 1. februar.

 

Jack-Arild Andersen opplyser at det i avgjørelsen om å utsette fristen med en måned ikke ligger noen åpning for ytterligere utsettelse av søknadsfristen. 

Les om kravene til søknaden i denne nettsaken på Fiskarlagets nettside HER:

Det var mandag ettermiddag at Sjøfartsdirektoratet etter en totalvurdering valgte å endre fristen i § 94 i Forskrift av 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk. I denne bestemmelsen er det fastsatt en frist til 1. januar 2013 for å søke om C-sertifikatet.

 

Andersen opplyser at Sjøfartsdirektoratet har registrert en stor pågang med søknader helt frem til fastsatte frist. Etter at fristen utløp kommer det fortsatt søknader, samt at det kommer henvendelser på e-post og telefon fra potensielle søkere som oppgir at de møter kravene i bestemmelsen, men som av forskjellige årsaker ikke har fått inn en søknad før 1. januar.

 

-På generelt grunnlag er Sjøfartsdirektoratet opptatt av at de frister som er satt i forskrift, blir håndhevet på en restriktiv måte, dette for å sikre likebehandling for alle, samt skape forutsigbarhet for de som omfattes av bestemmelsen. Imidlertid finner Sjøfartsdirektoratet at denne saken er noe spesiell. Det dreier seg i dette tilfelle om personer som inntil 1. januar 2013 har kunnet føre fiskefartøy med lengde mellom 10,67 og 15 meter uten og inneha et formelt sertifikat, sier Andersen.

 

Og han fortsetter: Erfaringer direktoratet har gjort seg, særlig i desember 2012, er at ikke alle som blir berørt av ordningen har tilegnet seg informasjon om at Forskrift av 22. desember 2011 nr. 1523 krever sertifikat på alle som skal føre et slikt fiskefartøy etter 1. januar 2013. Dette til tross for at dette har vært informert om både fra Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag og Sjøfartsdirektoratet. FiskeribladetFiskaren har også behørig omtalt endringene og den fastsatte fristen i sin avis.

 

Sjøfartsdirektoratet opplever som sagt fortsatt at det kommer både henvendelser og søknader også etter at satte frist er utløpet. Sjøfartsdirektoratet tolker dette som et klart signal om at det fortsatt er fiskere som til daglig fører slike fiskefartøy, og som kan kvalifisere til å få et Fiskeskipper klasse C sertifikat på bakgrunn av § 94, som fortsatt ikke har søkt om et slikt sertifikat.

 

Sjøfartsdirektoratet legger til grunn at dette gjelder et svært begrenset antall, men ser samtidig at konsekvensene for disse antatt få navigatørene, vil bli så store i forhold til deres yrkesutøvelse at Sjøfartsdirektoratet har funnet grunnlag for og gi disse navigatørene en siste mulighet til å søke på aktuelle sertifikat.

 

Siste nytt