Verdinedgang i pelagisk sektor

Publisert: av Roar Bjånesøy

Etter at pelagisk sektor opplevde en stor verdiøkning fra 2010 til 2011, snudde dette til en nedgang på 20 prosent i 2012.

Nedgangen skyldes i hovedsak nedgang i prisen på makrell, skriver Fiskeridirektoratet i sin gjennomgang av tall på kvantum og pris for 2012.

I 2012 landet norske fiskere over 2,1 millioner tonn fisk og skalldyr til en verdi av like i overkant av 14 milliarder kroner.

Dette er en nedgang i både landet kvantum og førstehåndsverdi av landet fisk fra 2011 etter at bransjen i samme år hadde den høyeste førstehåndsverdien av landet fisk siden 2001 målt i 2011-kroner. Verdien for 2012 ligger likevel over både 2009 og 2010 i verdi.

Fiskeridirektoratets statistikkavdeling har nylig lagt ut oversikt over landet fangst for årene 2009 til 2012. Statistikken er basert på landings- og sluttseddeldata innsendt fra fiskesalgslagene og verdien er utbetalt verdi til fisker.

Fortsatt ligger 19 000 tonn fisk på lager og rundt 80 prosent av dette er torsk, hyse og sei. Dette betyr at totalverdien spesielt på torskesektoren vil øke når fangsten fra lager blir omsatt.

Kraftig verdinedgang i pelagisk sektor

Etter at pelagisk sektor opplevde en stor verdiøkning fra 2010 til 2011, snudde dette til en nedgang på 20 prosent i 2012.

Det ble ilandbrakt 10 prosent mindre pelagisk fisk enn året før, og den kraftige endringen i totalverdi skyldes i hovedsak nedgang i prisen på makrell. Gjennomsnittsprisen på makrell sank med hele 40 prosent fra 12 kroner i 2011 til 7 kroner i 2012.

Sild, som er den andre store hovedarten innen pelagisk sektor, hadde derimot en positiv utvikling med en økning i gjennomsnittsprisen på 10 prosent.

Torskesektoren igjen størst

I 2011 passerte pelagisk sektor torskesektoren i totalverdi selv om begge hadde styrket seg fra året før. I 2012 har torskesektoren igjen passert pelagisk sektor i verdi, selv om 15.000 tonn torskefisk fremdeles ligger usolgt på lager.

Det er likevel nedgang i totalverdien i torskesektoren og dette skyldes i stor grad en nedgang i gjennomsnittlig torskepris på 10 prosent.

Denne nedgangen i pris kommer samtidig som en har hatt en formidabel økning i landing av torsk de senere år. Fra 2009 har økningen vært på 46 prosent.

Samtidig med at Fiskeridirektoratet publiserer foreløpige tall i Norges Fiskerier så vil tall for 2012 bli tilgjengelig i Statistikkbanken. Her vil en på egenhånd kunne lage egne tabeller på en enkel måte.

Statistikkbanken gir en muligheter til å hente opplysninger på en rekke områder.

En kan i tillegg til fiskesort, kvantum og verdi bl.a. hente ut opplysninger om fartøyets kommune, landingskommune, lengdegrupper og fangstområde.

   

Les mer

   
       
       

Norges Fiskerier 2012

   
       
       
       

Statistikkbanken

 

Kilde: Fiskeridirektoratet

   

Siste nytt