3000 garn på to år

Publisert: av Ann-Kristin Kristoffersen

Årets opprenskningstokt på fiskefeltene langs norskekysten er nå avsluttet. Mengden tapte fiskeredskaper som er tatt opp under årets opprenskingstokt er på om lag på samme nivå som tidligere.

- Det er rett og slett trist å se hvordan noen behandler fiskefeltet til sine yrkesbrødre, noe som fører til både redskapstap for og skjult beskatning av ressursene. Det er nesten utrolig at vi i 2013 med mulighet for returordning av vaier - og med det miljøfokuset som generelt rår i samfunnet - ikke er kommet lenger. Dette er et spørsmål om rutiner og holdninger hvor det åpenbart er potensiale til forbedring.  Det sier Gjermund Langedal i Fiskeridirektoratet, som har ledet årets tokt.


Selv om det er garnbruk som utgjør hovedmengden, er det et stort spekter i hva som tas opp. For eksempel er store mengder dumpet trålvaier hentet opp fra garn- og linefeltene.

Tokttiden, fra 23. august til 2. oktober, er omtrent som for 2012. Varierende værforhold har redusert antall soknehal noe. Samlet for perioden 2011 - 2013 er det tatt opp ca. 3 000 garn.

Når opprenskingen skal skje innenfor en relativ kort periode på store deler kysten, er det ikke til å unngå at dette ikke passer like godt i alle områder med hensyn til pågående fiskerier.

- Stort sett finner vi løsninger i fellesskap med fiskerne, men ikke for alle områdene. Det kan være litt frustrerende å bli bedt om å komme tilbake på en annen årstid. Jeg tror ikke du finner mange andre næringer som har en slik gratis renovasjonsordning av åkeren sin, sier Langedal til Fiskeridirektoratets egne nettsider.

Totalt under årets opprenskingsarbeid er det tatt opp og brakt i land i ca. 900 garn, ca. 5 300 meter tauverk, ca.22 000 meter line, ca. 11 600 meter wire samt 3 reketråler og betydelige mengder med trål- og notlin. I tillegg til ca. 20 teiner, diverse anker, dregger og blåser, samt ialt omlag 1 tonn kjetting og en del trosse.

- Resultatet taler for seg selv, og det er liten tvil om at opprydningen bidrar til å redusere tap av redskap og samtididg gi en vesentlig miljøgevinst i form av redusert skjult beskatning, sier Langedal.

I år er det registrert noe mindre tapsmengde utenfor kysten av både Møre og Nordland enn normalt.

På kysten av Trøndelag er det registrert en betydelig økning, men dette henger sammen med tilgang på informasjon fra tidligere tap. For Troms og Finnmark må resultatene betegnes som relativt stabile, men for Finnmark er det betydelig mengder gjenstående bruk som mannskapet ikke hadde soknetilgang til denne gangen.


Les mer om oppryddningstoktet på Fiskeridirektoratets egnen nettsider her:

Siste nytt