Bedre markedsadgang for norsk fisk i Kroatia

Publisert: av Ann-Kristin Kristoffersen

Forhandlingene om Kroatias deltakelse i EØS er i havn. Norge får bedre markedsadgang for fisk og fiskeprodukter til EU og skal også bidra til sosial og økonomisk utvikling i Kroatia gjennom EØS-midlene.

- Utvidelsen av EØS er viktig for norsk næringsliv. Dette sikrer norske bedrifter adgang til det kroatiske markedet på linje med EU-landene. Samtidig vil EØS-midlene bidra til å styrke kontakten og samarbeidet mellom Norge og Kroatia, sier Vidar Helgesen, statsråd for samordning av EØS-saker og forholdet til EU.

Det er satt av om lag 79 millioner kroner (9,6 millioner euro kurs 8,20) i EØS-midler til Kroatia for inneværende avtaleperiode. Norge andel er om lag 76 millioner kroner. Støtten skal brukes til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller fram til 2016 og til å styrke samarbeidet med Norge. Forhandlingene om fordelingen av EØS-midlene på konkrete programmer og prosjekter pågår.

Kroatias medlemskap i EU innebærer at EFTAs frihandelsavtale med Kroatia faller bort. For å kompensere for dette, er Norge og EU enige om en økt tollfri kvote for bearbeidet sild.

− Vi er godt fornøyde med løsningen på spørsmålet om markedsadgang for fisk. Med en økt tollfri kvote på kryddersaltet/eddikbehandlet sild, har vi kommet fram til en kompensasjonsavtale som vil bedre markedsadgangen til EU for et produkt som møter 20 % toll fra Norge til EU, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Avtalen gir Norge mulighet til å innføre de samme overgangsordningene som ligger i Kroatias avtale om medlemskap i EU. Dette gjelder i første rekke muligheter til å begrense fri bevegelse av arbeidskraft fra Kroatia i en periode på inntil sju år.
Avtalen om Kroatias inntreden i EØS trer i kraft når den er formelt godkjent i EU- og EØS/EFTA-landene; Norge, Island og Liechtenstein. For Norge betyr dette at avtalen må godkjennes av Stortinget.


Siste nytt