Endringer i regelverket om fjordlinjene

Publisert: av Ann-Kristin Kristoffersen

Fiskeri- og kystdepartementet har med virkning fra tirsdag endret fjordlinjebestemmelsene og åpnet for alle fartøy i fiske etter sild med not i områder sør og vest for Sørøya i Finnmark, det vil si det samme området som fra tidligere er åpnet for fartøy opp til 21 meter.

Sør for inngangen til Tysfjorden i Nordland og langs kysten sørover oppheves også øvrige begrensninger som kom i januar i år. Endringene får ikke betydning for det etablerte kysttorskvernet.
 

- Det er viktig for meg at vi får på plass et godt regelverk i samarbeid med næringen. Frem til vi har dette på plass ønsker jeg ikke unødvendige begrensninger på tradisjonelle fiskerier, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

- For eventuelle andre endringer lenger nord eller i Ofotfjorden vil jeg gå i dialog med Sametinget om løsninger. Målet er å finne løsninger som alle er tjent med, sier fiskeriministeren.Siste nytt