Fiskeridirektoratet presiserer

Publisert: av Ann-Kristin Kristoffersen

Det pågår nå samfiske i forbindelse med låssettingsfiske etter sild. Fiskeridirektoratet ser i den anledning behov for å presisere de krav som ligger i reguleringsforskriftene for deltakelse i slikt fiskeri

I henhold til regelverket kan fartøy med adgang til å fiske med not, og som er egnet, utrustet og bemannet for samfiske, gå sammen om kast og fiske for låssetting. Det betyr at det enkelte fartøy skal ha utstyr om bord for å kunne gjennomføre et selvstendig notfiske. Dette gjelder også under samfisket.

Videre innebærer kravet at fartøyene må være bemannet slik at begge fartøy kan delta i samfisket ved at de går sammen om kastene og fiske for låssetting. Det aksepteres at fartøyene har ulik bemanning, men fartøyene skal være bemannet slik at de kan gå sammen om kast.

Fiskeridirektoratet minner for øvrig om kravet til påmelding av samfiskelaget og kravet til gjenstående kvote for å kunne delta i slikt samfiske.


Flere detaljer på Fiskeridirektoratets nettside her:


Siste nytt