Fiskets gang uke 44

Publisert: av Kenneth Garvik

Rekordfangst på øyepål i EU sonen. Stor innsatspå hestmakrellen med magert resultat. Godt med nordsjøsild, og sildefiske også utenfor Troms.

NVG-Sild:

En middels uke i dette fiske med 23.500 tonn innmeldt. Av dette kvantum har ringnot bidratt med 15.000 t, kyst med 5.600 t og trål 1.900. Fra en russisk sjølprodusent og en dansk notbåt har vi innmeldt 1.000 t.

 

Hoved kvantumet, 20.000 t, er fisket i Norskehavet N 66° til N 67° 20. Silda har i løpet av uken flyttet seg rundt 130 n.mil på nordøst i dette område, og søndag kveld ligger båtene 80 n.mil vest av Skomvær. Fisket på denne silda har vert meget godt i høst. Det meldes om god tilgjengelighet og mange gode kast. En gjennomgang av sildefisket i oktober viser et kvantum på 101.000 t i Norskehavet. I fjor på samme periode hadde vi 86.000 t.

 

Noen båter har og fisket rundt 90 n.mil NNW av Troms. Også her meldes det om gode registreringer og godt fiske.

Langs kysten fra Sunnmøre til Vesterålen har den minst kystflåten fisket knappe 500 t med sild.

 

Størrelsene på silda er fortsatt stor med et totalsnitt på 355 gram for all sild tatt ut i havet. Det gledelige er at det også er stor sild som fanges fra feltet utenfor Troms.

 

Prisene har i uken lagt høyere enn sist uke med priser fra kr 4,96 som lavest til kr 5,93 som høyeste auksjonspris. Snittet for hele kvantumet ligger på kr 5,43.

Prisene for silda tatt langs kysten ligger på eller like over minstepris. En kommer da ut med priser fra kr 3,4 til kr4,- avhengig av størrelser.

 

Da hestmakrell fisket har vert skuffende vil flere båter delta på sildefiske kommende uke.

 

 

 

Makrell:

Få båter har deltatt i makrellfisket sist uke og vi har bare 3.300 tonn på hele uken. Av dette kvantum har den danske tråleren "Ruth" bidratt med 3.000 tonn.

Makrellen er, som i den siste periode, fisket sør og vest av Shetland.

 

Størrelsen på fisken er relativt beskjedne med snitt fra 300-335 gram. Prisene for makrellen ligger i området kr 7,5 til kr 8,25.

 

Vi forventer beskjedne kvantum med makrell framover. Dette fordi vi kun har et par norske båter med kvote igjen. For utenlandske fartøy meldes det og om at hoveddelen har fisket makrellkvotene.

 

 

 

Hestmakrell:

Med noen få kast på "hesten" forrige helg steg hestefeberen betraktelig. Store deler av ringnotflåten, samt noen båter fra kyst, - og trålgruppen har jaktet hestmakrellen sist uke. Resultatet sett i forhold til innsatsen har vert relativ beskjeden med kun 2.600 tonn i innmeldingsjournalen. Hele 36 båter har bidratt til dette kvantum og største enkelfangst var på 170 tonn.

 

Fisket har foregått sørvest av Egersund i første del av uken. Senere trakk flåten på nordvest til området rundt Patchbanken på N 59°

 

Med skuffende resultat har flere valgt å forlate dette fiske for å fiske enten Nordsjøsild eller NVG sild i nord.

 

 

 

 

Nordsjøsild:

I dette fisket fikk vi høstens beste uke med 8.100 tonn. Fiskerne melder om god samling med gode registreringer av sild i Nordsjøen, og det er tatt flere stor kast i dette fiske.

 

Hoveddelen av silda er fisket i EU sonen der det beste fisket har foregått 80- 90 n.mil øst av Peterhead i Skottland. Ellers er det tatt noe sild av mindre størrelser i norsk sone.

 

Det er fin sild som fanges i dette område med snittstørrelser på rundt 245 gram. Fangstene er omsatt til norske kjøpere fra Egersund i sør til Krakvåg i nord. Prisene på denne silda ligger i området kr 3,70- 4,04.

 

Av årets kvote på 145.033 tonn gjenstår det nå vel 27.000 tonn. Vi håper sild av den største størrelse blir tilgjengelig framover slik at vi kan omsette den gjenstående kvote til konsum.

 

 

 

Øyepål:

Etter at det ble en økning av kvoten i EU sonen har en håndfull båter vert i fiske på øyepål på Fladengrunn. Det rapporteres om meget godt fiske, og fra 2 båter har vi innmeldt 1.600 tonn der Johan Feyer alene har over 1.000 tonn. Dette er den største fangst av øyepål på en kjøl fra en norsk båt.

 

Med det gode fiske i EU sonen forventer vi at flere båter setter kursen mot dette fiske.

 

 

 

Kystbrisling:

Fra Sognefjorden er det tatt 85 tonn med brisling sist uke. Dette er brisling som brukes til hermetikk.

 

Brislingfiske i fjordene til hermetikk har i år vert historisk dårlig. Vi har bare knappe 300 tonn fisket fra Sognefjorden.

 

 

 

 

 

 

Bergen 04.11.13

Kenneth Garvik

[email protected]

Siste nytt