Fiskets gang uke 45

Publisert: av Roar Bjånesøy

Godt fiske etter NVG-silda, ny god uke med nordsjøsild men «Hesten» uteblir skriver salgsleder i sin oppsummering av fisket i uke 45.

NVG-sild

Denne uke er det blitt meldt inn knappe 35 000 tonn med nvg-sild, 33 850 tonn fra havflåten og 1 150 tonn fra den mindre kystflåten. Det er på to områder fisket for den største flåten har foregått, et område  ca. 80 n.m.  vest  og NV av Skomvær,  (etter som silden har flyttet seg nordover), og et område ca 100 n.m. NV av Torsvåg.

Det er på det sørligste området at det største kvantumet er tatt,  vel 27 000 tonn kommer herfra mens knappe 8 000 tonn fra nordområdet. Størrelsen på silda i sør er i snitt 353 gram mens den i nord er på 347 gram.

Døgnfangstene har variert litt, fra 2 300 tonn til 7 400 tonn. Det samme har prisene gjort, fra døgn med kr. 5,03 til døgn med kr. 5,46 i snitt. Ukesnittet er kr. 5,25.

Også på kysten er det et sildefiskeri  som foregår, fra Fosnavågområdet i sør til Sortland i nord.  I det sørligste området er det noen små direktehåvere som er i aktivitet, i Nord-Trøndelag mest låssetting og i det nordligste området mest låssetting, men også noen direktehåvet fangster. Silda på kysten er av en mindre størrelse, fra 215 gram til 335 gram og med snitt på 260. Betalingsviljen for denne fisken er ikke det samme som for den større sorten som fiskes ut i havet, ukesnittet her er kr. 3,73.

Nordsjøsild

Knappe 11 000 tonn med nordsjøsild er det meldt inn denne uke. Det er over store områder at det er blitt fisket,  fra rute 4150, SV av Devils Hole,  videre nordover over Fladen Grunn og helt nord til  Rute 4234, SV av Balder-feltet. Størrelsen varierer fra 160 til 250 gram med et snitt på 220 gram.

Det har vært deltagelse fra alle grupper, både ringnot, utenlandske båter, trålere og båter fra kystgruppen. Prisene er nokså stabile, kr. 3,75 i snitt. Fra kystnære områder er det tatt en fangst på nærmere 30 tonn fra Farsundområdet, størrelsen på silda her var 260 gram.

Hestmakrell

Selv om deltagelsen er stor, 20-30 båter på feltet nesten til en hver tid, er det lite kvantum som er blitt fisket. Vel 3000 tonn er meldt inn fordelt på 54 fangster varierende fra 13 til 180 tonn. Prisnivået ligger fra Kr 7,20 til kr. 10,11 og med et snitt på kr. 8,15 fra auksjonene.

Til uken går det mot ny fullmåne og en del håper nok på et oppsving i fisket da.

Industrifiske

Av industrifisk er det denne uke tatt 1400 tonn øyepål, i tillegg beskjedene kvantum av kolmule, hestmakrell og nordsjøsild. Øyepålen er i all hovedsak fisket på Fladen grunn i EU sonen, rute 4223.

Kystbrisling

Kun en fangst med kystbrisling er tatt denne uke. Vel  20 tonn var den på, ble tatt i Oslofjorden og levert til kjøper i Sverige.

Fredag kom det justering av kriteriene for levering av kystbrisling til hermetikk. Det håpes at denne justeringen kan være medvirkende til å få fisket ett kvantum som det er interesse for til denne anvendelse.

Annet

Det er også meldt inn en makrellfangst på 310 tonn. Videre er det et fartøy på havbrisling-feltet. Foreløpig er det rapportert at de har 150 tonn om bord, men forholdene er for tiden dårlig.

 

Bergen 11/11-13

 

Odd Fredrik Andersen

Siste nytt