Fiskets gang uke 46

Publisert: av Kenneth Garvik

NVG silden har nådd kysten av Troms. I Nordsjøen fikk vi den første havbrisling, og ingen hestmakrell på "fullmånen".

NVG-Sild:

En middels uke i dette fiske med 20.900 tonn innmeldt. Hovedårsaken til det beskjedne kvantum er uvær som herjet i helgen. Fisket har foregått i to områder, ett rundt 90 n.mil vest/nordvest av Lofoten, og ett felt på fjordbuktene utenfor Ringvassøy. Fra begge disse sildefelt er det tatt rundt 10.000 tonn. Langs kysten fra Herøy (Møre) i sør og videre nordover til Sortland i nord har den minste kystflåte fisket 400 tonn.

 

Størrelsene på silda ut i havet er fortsatt relativ stor. Gjennomsnitt ligger på 343 gram. Fra området utenfor Troms er silden litt mindre med 329 på snitt. Fra dette område har vi sett tendens til mindre sild i helgen med enkeltfangster med snitt under 300 gram.

 

Prisene har steget noe sammenlignet med forrige uke. Snittprisen ligger på kr 5,34, med vel 5 kroner som lavest og kr 5,64 som høyeste auksjonspris. Fangstene tatt med mindre sild langs kysten ligger på priser i området 3,40 -3,90.

 

Det var knyttet spenning til om fjordlinjene ville skape problem for sildeflåten når silden nådde kysten. Området nord av Ringvassøy er ikke berørt av disse linjer, og så langt har ikke dette skapt store problem for flåten. Med en vandrende bestand kan dette fort endre seg.

 

Med sild utenfor Troms så forventer vi større aktivitet fra den minste kystflåte framover. I tillegg vil de store båtene være i aktivitet på feltet utenfor Lofoten. Vi får håpe at værgudene spiller på lag med sildeflåten.

 

 

 

Nordsjøsild:

Fra dette fiske har vi sist uke innmeldt 6.000 tonn. Hoveddelen av dette er fisket i EU sonen på forskjellige felt. Fra nordligste felt på N 59° 30´ via Fladengrunn og Forties til sør av «Devil Holes» som ligger på høyde med Edinburgh i Skottland.

 

Størrelsene på silda varierer ganske mye med snittstørrelse fra 150 - 244 gram.

Prisene på nordsjøsilden ligger i området fra kr 3,30 til tett opp under kr 4,- som høyest.

 

I slutten av uken har det vert utfordrende å finne igjen den største silden og søndag lå hoved flåten på det nordlige feltet der silden ligger rundt 200 gram. Kjøperne etterspør den største silden da markedet for sild på 200 gram og mindre er vanskelig.

 

Det gjenstår nå vel 13.000 tonn av kvoten, med økning av muligheten for å fiske 10.000 t mer i EU sonen så opphevet Fiskeridirektøren delkvotene i EU. Dette betyr at en kan fiske hele sin tilmålte kvote i denne sone.

 

 

 

Hestmakrell:

Noen hadde fortsatt tru på «hest» rundt fullmånen, men resultat sist uke har vert skuffende med bare 5 slumper på til sammen 125 tonn. De fleste av disse slumpene er tatt tidlig i uken.

 

Høstens fiske har gitt oss rundt 6.000 tonn til konsum. Dette er lavere en et normalår, men noe mer enn bunnåret i fjor da vi kun hadde 3.100 tonn på høsten.

 

De fleste har nå gitt opp dette fisket. Om det kan komme fangster med stor hestmakrell i desember fra områdene utenfor Sogn som vi opplevde i fjor gjenstår å se.

 

 

 

Øyepål:

Med bedre tilgang og gode fangster de siste ukene har flere båter satt kursen for øyepål feltet. Dette gav årets beste uke med total 2.800 tonn i innmeldingsjournalen. I alt 10 forskjellige båter har bidratt til dette.

 

Som tidligere foregår fisket på Fladengrunn i EU sonen. Været har periodevis hemmet fiskeriet, i tillegg har flere båter avsluttet tidligere enn forventet grunnet skade på trålbruk.

 

Med lavere priser i verdensmarkedet påvirker dette prisen for øyepål. Fangstene er solgt til mel/olje fabrikker til priser rundt kr 1,60.

 

For øyeblikket er det 10 båter på feltet, og vi håper at fisket fortsetter på samme nivå framover. Med en restkvote i EU på 11.300 t så er vi avhengig av ukes kvantum på samme nivå for å berge kvoten før jul.

 

 

 

Brisling:

Med en båt på brisling feltet tok ytterligere en utseiling tidlig i uken. Dette ble full klaff for «Havdrøn» som på vel 1 døgn fikk 600 tonn brisling egnet for konsum. Dette skapte «brislingfeber» og ytterligere 13 båter tok utseiling på onsdag.

 

Resultatet i helgen har vert magert med kun slumper på kjøl. Det meldes at brislingen står spredt og lite egnet for notfiske. En båt som bruker trål har heller ikke samlet de store mengder.

 

På kysten har vi innmeldt 120 tonn med storbrisling fra Tønsberg området. Fra Sogn har vi 70 tonn med hermetikk brisling fra kommunene Luster og Årdal.

 

 

 

 

 

Bergen 18.11.13

Kenneth Garvik

[email protected]      

Siste nytt