Fiskets gang uke 47

Publisert: av Ann-Kristin Kristoffersen

Mye sild på fjordene utenfor Tromsø, men været satte en stopper for dette fisket siste halvdel av uken. God aktivitet på nordsjøsilda og god aktivitet i øyepålfiske.

NVG-sild
I nord har været satt en kraftig demper på aktiviteten i nvg-sildfisket, både for den delen av flåten som fisker på de kystnære områder utenfor Tromsø og for den flåten som fisker nord vest av Lofotodden.
Totalt vel  21 000 tonn ble meldt inn denne uke og av dette er vel 10 000 tonn tatt nord vest av Lofotodden og 9 700 tonn tatt på fjordene utenfor Kvaløy og Ringvassøy. I tillegg er det tatt noen hundre tonn på andre deler av kysten, fra Stadt og nordover til og med Viknaområdet. Kvantumsmessig er det direktehåverne som har tatt mesteparten, men det er låssatt 2600 tonn. Størrelsesmessig er det noe forskjell på det som fiskes uti havet og det som fiskes på kysten, med henholdsvis ett snitt på 340 gram og 316 gram og selvfølgelig den som fiskes i sør er enda mindre, vel 240 gram i snitt. Men selv om størrelsen holder gjør ikke prisene det.

Denne uke er det betalt fra kr. 3,35 til kr. 5,58 og med ett snitt fra auksjonene på kr. 5,-.
For direktehåverne som er mye mer mobil og har større kvantum med seg er snittet på 5,12 mens det for den låssatte silda betales kr. 4,18.

Av årets kvote gjenstår 74 000 tonn inkl. flex på neste års kvote. Så gjenstår det å se om flåten benytter denne muligheten eller setter igjen noe kvantum til neste år.

Nordsjøsild
Det er fisket vel 7.800 tonn nordsjøsild denne uke og  både kyst, ringnot og trål har bidratt til dette kvantumet. 6 300 er fanget av ringnotgruppen, 260 tonn av kyst og 100 tonn fra trålerne, da som bifangst. I tillegg er det kommet en fangst på 1200 tonn fra en utenlandsk båt. Størrelsen har variert noe, fra 160 til 320 gram i snitt. Vi har i denne uke opplevd en del problemer med salg av sild under 220 gram, to fartøy måtte levere denne type sild til mel og olje industri. Men senere i uken ble også denne størrelsen solgt.
I det området lengst sør i Nordsjøen som det er fisket i, rute 4101-10,  nord øst av Hull i England, er størrelsen 220-235 gram mens det lengre nord, rute 4232-33, ble tatt en del fangster med sild som var av størrelse  200 gram og mindre. Lengre nord, rute 42-43, var størrelsen litt bedre, 200 g. og oppover. Prisnivået på nordsjøsild har denne uke ett snitt på kr. 3,75 til konsum og kr. 2,04 til mel og olje.
Restkvoten er på vel 6 600 tonn og fremdeles er det 8 - 9 fartøy som har noe kvote igjen.
Nå ble søndagskveld kystgruppens maksimalkvotefiske stoppet slik at det nå kun kan fiskes innenfor de garanterte kvoter.

Havbrisling
Heller ikke denne uke ble det noen positiv overraskelse i dette fiskeriet. Flåten vendte tilbake, de fleste uten fangst. Fra de som hadde fangst ble det meldt inn fra 10 til 190 tonn, totalt 360 tonn og alt er levert til mel og olje- industrien. Dermed er kun knappe 1 500 tonn tatt av årets kvote på 10 000 tonn.

Kystbrisling
Også denne uke er det tatt noen fangster av kystbrisling i Oslofjorden, til sammen 75 tonn. Og også denne uke er det som er fanget i dette området levert til svensk kjøper. Størrelsen er 33 - 36 stk. pr. kg. Fra andre områder er det ikke meldt om fangsting.

Industrifiske
Vel et titalls  båter er i aktivitet med øyepålfiske i EU sonen.  Og vel 4 000 tonn ble meldt inn denne uke.  Det er på Fladen Grunn fisket foregår og fisken betales med kr. 1,6 pr. kg.

 

25.11.13
Odd F. Andersen

Siste nytt