Foreløpig lodde-kvote til Norge ved Island 2013/2014

Publisert: av Ann-Kristin Kristoffersen

Norske fartøy kan fiske til sammen 49.189 tonn lodde i havområdene ved Island, Grønland og Jan Mayen i sesongen 2013/2014, hvorav 40.869 tonn lodde i islandsk økonomisk sone  (IØS).  Foreløpig er det satt en totalkvote (TAC) for området på 160.000 tonn.

Den norske andelen av TAC er på 8 %.  Det utgjør et samlet kvantum på 12.800 tonn.  I tillegg kommer en Smutthulls-kvote på 34.921 tonn som i sin helhet kan fiskes i IØS.  En kompensasjon for ufisket kvantum i 2012/2013 på 1468 tonn, som også kan fiskes i IØS, kommer også i tillegg.
Til sammen betyr dette at norske fartøy kan fiske totalt 40.869 tonn i islandsk sone.

I henhold til den islandske reguleringsforskriften kan norske fartøyer fiske i IØS fra 1. november 2013.  Det er foreløpig ikke kommet på plass en norsk reguleringsforskrift om lodde ved Island.

I følge kilder er det gjort positive registeringer av yngel i området som i beste fall også kan gi muligheter for et sommerloddefiske neste år.

Se for øvrig også nyhet om denne saken på hjemmesiden vår fra 21. oktober her:

Les også mer om funn de russiske havforskerne har gjort i Barentshavet i saken her:

Siste nytt