Intensiverer kampen mot ulovlig fiske

Publisert: av Ann-Kristin Kristoffersen

En formell advarsel for ett år tilbake var ikke nok. Etter at EU-kommisjonen nå har hatt møte er det enighet om at kampen mot ulovlig fiske skal intensiveres.

Kommisjonen identifiserer nå land som Belize , Kambodsja og Guinea som ikke- samarbeidende tredjeland .

Til tross for Kommisjonens tette arbeider med  disse landenes myndigheter for å sikre en god fiskeriforvaltning og effektive kontrolltiltak, har disse tre landene fortsatt ikke tatt nødvendige grep for å endre de strukturelle problemer og viser ikke ekte engasjement for å takle problemet med ulovlig fiske, heter det i en pressemelding fra EU-kommisjonen.

I forslaget fra Kommisjonen settes det nå i verk handelstiltak mot de tre landene for å takle de kommersielle fordeler som stammer fra disse ulovlige aktivitetene . Fiskeprodukter fanget av fartøy fra Belize , Kambodsja og Guinea vil bli utestengt fra importert til EU .

Land som Fiji , Panama , Sri Lanka , Togo og Vanuatu har også mottatt formelle advarsler tidligere, men har alle gjort troverdig fremgang i nært samarbeid med Kommisjonen . Ny lovgivning og forbedret sine overvåking, kontroll-og inspeksjonssystemer er noen av resultatene disse landene kan vise til.

Denne uken har også EU-kommisjonen formelt sendt ut  advarsler til Korea , Ghana og Curaçao.
Dette er land Kommisjonen mener ikke klarer å holde tritt med internasjonale forpliktelser til å bekjempe ulovlig fiske .

Fiskeri-kommissær Maria Damanaki sier i en pressemelding at disse beslutningene vise Kommisjonens faste forpliktelse til å håndtere ulovlig fiske.
- Vi fortsetter å legge press på de landene
ogvil jobbe sammen med disse landene for å intensivere vårt samarbeid og løse problemene, sier Damanaki.
Siste nytt