Justering av kriterier for levering av brisling til hermetikk

Publisert: av Ann-Kristin Kristoffersen

Melding til kystbrislingfiskerne om justering av kriterier for levering av brisling til hermetikkformål.

Siste nytt