Makrell og sild på møteagenda

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker møtte i går den islandske fiskeriministeren Sigurður Ingi Jóhannsson. Forvaltningen av makrell og sild ble diskutert.

 Det er viktig for meg raskt å møte og etablere gode relasjoner til kollegaer fra land som vi samarbeider med. Norge og Island er nære naboer og har en lang historie med godt samarbeid på fiskeriområdet. Dette var et nyttig møte der vi drøftet mulighetene for å komme videre i vanskelige saker som forvaltningen av makrell og sild, sier fiskeriministeren.

Norge deler makrellbestanden med tre andre parter og fordelingen av makrell har vært regulert i en egen avtale. De siste årene har makrellen vandret inn også i islandske farvann, og det har ikke vært omforente avtaler om fordeling og forvaltning av makrellen. Aspaker fremhever at hun er opptatt av å finne balanserte og vitenskapsbaserte løsninger for alle parter, og at hensynet til bærekraftig forvaltning blir ivaretatt på en god måte.

- Norge vil arbeide konstruktivt for å komme fram til enighet om de utestående spørsmål. Men vi må samtidig ivareta våre egne nasjonale, legitime interesser, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Siste nytt