Mindre sild på Island

Publisert: av Roar Bjånesøy

Islandske fartøy fisket 35 500 tonn sild i oktober, en nedgang på 12 700 eller nesten 27% fra oktober 2011.

Dette viser tall fra statice.is.

For fangståret 2013 ut oktober har islendingene fisket 107 000 tonn sild, ned 35  500 tonn fra samme periode i 2012. Dett er en nedgang på 25%.


Opp for kolmule, ned for lodde:


Det var fisket bare en beskjeden mengde med kolmule i oktober, men for året ut oktober har islandske fartøy levert 103 700 tonn, opp 40 000 tonn eller 64% fra samme periode ifjor.

For lodde har det gått andre veien. I fjor var det tatt i land 576 000 tonn, men s det i år bare har vert landet 457 000 tonn, en nedgang på hele 122 000 tonn.

Islandske båter har også fisket 154 300 tonn makrell i 2013, et par tusen tonn over fjorårets kvantum.

Siste nytt